Nyheter

Så tacklar företagen krisen

Lågkonjunkturen och finanskrisen har skakat om byggbolagen. Och de spår fortsatt tuffa tider. <br></br> — Vi anpassar organisationen och kostnaderna till lägre volymer, säger Olle Ehrlén, koncernchef på NCC. <br></br> Byggvärlden h

NCC har tidigare meddelat att personalneddragningar om 2 500 tjänster kommer att genomföras under 2008 och första halvåret 2009.
— Det kommer att bli ytterligare uppsägningar i höst, säger Olle Ehrlén, koncernchef NCC, till Byggvärlden.
— Jag kan däremot inte ge några siffror på hur många som kommer att beröras, det ser olika ut regionalt och inom olika avdelningar.

Bostadsbyggandet i egen regi är viktigt för alla de fyra storbolagen. NCC kör nu reklamkampanjen ”Ett rum på köpet.” Försäljningen har tagit fart men det är till en lägre prisnivå.

Bolagen är försiktiga med att starta nya projekt. NCC startade under första kvartalet 2009 ett bostadsprojekt i Tyskland och ett i Norge. I Sverige byggstartades inte en enda lägenhet.
— I april har vi däremot gått ut med att vi kommer att starta ett projekt i Malmö, säger Olle Ehrlén.

JM håller på att vrida om sin verksamhet från bostadsrätter och sneglar mer på hyresrättsmarknaden. Även övriga bolag framhåller hyresrätterna.

Mats Paulsson, huvudägare och koncernchef på Peab, tror att de kraftiga räntesänkningarna leder till att det byggs mer. Bostadsbehovet, och framför allt behovet av hyresrätter, är stort.

— Med en effektiv produktion och rimliga markpriser ser vi förutsättningar för ett ökat antal hyresrättsprojekt framöver. Kommuner med bostadsbrist framför önskemål om att snabbt komma igång med bostadsproduktion för att kunna möta efterfrågan, säger Mats Paulsson.

Skanska, NCC och Peab väntar sig också kunna ta nya kontrakt inom infrastruktur. Peab står genom köpet av Peab Industri väl rustat och är starka på anläggningssidan med flera olika verksamheter.

Första kvartalet innebär alltid en säsongsmässig nedgång. Men i år är det extra dystert, särskilt sett till orderingången. För Skanska sjönk orderingången med 37 procent jämfört med motsvarande period året innan. Nu ser de en ljusning på USA-marknaden där Barack Obamas tal om att stötta infrastrukturprojekt gjorde att byggherrarna avvaktade.

— Projekten drogs tillbaka för de ville se om de kunde få stimulansbidrag. Nu är reglerna klara och vi märker en hög aktivitet på marknaden säger Johan Karlström, Skanskas koncernchef, som räknar med en volymnedgång på 10 procent under 2009.
— Vårt fokus kommer att vara att kapa overheadkostnader, kassaflödet och riskhantering, säger Johan Karlström.

För de fyra storbolagen gäller att anpassa kostymen till lägre volymer.
— Vi tar inte jobb för att hålla sysselsättningen uppe eller konkurrerar genom att sänka priserna, säger Olle Ehrlén, som trots kristider verkar avspänd:

— Vi har varit med om lågkonjunkturer förut och vet att vi kan gå stärkta ur den, det gäller bara att hålla ut. Min ambition är att NCC ska vara bättre när vi går ur lågkonjunkturen.

Och det går också att se till fördelarna:
— Leverantörer och underentreprenörer är mer intresserade av projekten så kostnaderna är betydligt lägre. Vi har gått ut och förhandlat om avtalen med våra leverantörer, säger Olle Ehrlén.

Fakta / Så tacklar bolagen krisen

NCC:

Anpassar organisationen med ytterligare uppsägningar

Få byggstarter

Reklamkampanjer — Ett rum på köpet

Sänkt pris på bostäder (kampanjen)

Minska overheadkostnader

Bildande av NCC Infra

NCC Housing, en ny affärsenhet

Fokus på kassaflöde och kapitalbindning

Skanska:

Få byggstarter

Minska overheadkostnader

Fokus på kassaflöde

Fokus på riskhantering

Sänkt pris på bostäder i Finland

Planerar att investera i mark, projekt och företag framöver.

Reklamkampanj

Lobbyverksamhet; uppvaktat regeringen med krav på stödåtgärder

JM:

Sänkt pris på bostäder

Reklamkampanj

Uppsägningar

Bygger hyresrätter

Säljer påbörjade bostadsprojekt

Ändrad regionindelning i JM Bostad

Minskad ledningsgrupp

Ritar om och förminskar bostäder

Peab:

Satsar på anläggning

Köp av Peab Industri

Lobbyverksamhet

Storsatsning på vindkraft

Uppsägningar