Nyheter

Så underlättar vi bostadsbyggandet

Bostadsminister Peter Eriksson (Mp) pratade hos SABO på måndagen. Foto: Susanne Bengtsson

Det råder stor bostadsbrist i landet, men allmännyttan får få anbud, ibland inga alls vid nyproduktion.


SABO ser lösningar i att vända sig utomlands samt att utveckla Kombohus-konceptet.

– Vi har gått från bostadskris till bostadsbrist, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) när han gästar SABO:s seminarium ”Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?”

De allmännyttiga bostadsföretagen får alldeles för få, och ibland inga anbud alls, när de ska bygga nya kostnadseffektiva bostäder.

– 60 % av våra medlemmar får 0-2 anbud. Det visar vilken dålig konkurrens det är på marknaden, säger SABOs vd Anders Nordstrand på ett seminarium på måndagen.

Lösningarna på problemet är flera. Bostadsminister Peter Eriksson berättade bland annat om de resurser och utredningar som regeringen har tillsatt för att snabba på och öka bostadsbyggandet. Det 22-punktsprogram som han och finansminister Magdalena Andersson införde förra våren har börjat ge resultat.

– Den bostadskris man talade om för ett år sedan har nu blivit till en bostadsbrist.

Peter Eriksson berättar om Länsstyrelsens förändrade roll för att främja bostadsproduktionen samt översynen av Boverkets byggregler.
Han lyfter också frågor som en ökad industrialisering, ökad digitalisering och ökat träbyggande.

– Många av de företag som satsat på industrialisering växer och bygger nu ut sina fabriker just nu.

När det gäller industriellt byggande konstaterar SABO att det går att bygga bostäder till 25 % lägre kostnad på detta sätt.

– Vi har byggt 10 000 lägenheter i KomboHus-familjen, men vi går nu vidare och utvecklar småhus inom KomboHus. 2018 kommer vi att lansera småhus, säger Anders Nordstrand.

Peter Eriksson berättade också att han jobbar med att få planprocessen digitaliserad så att ett och samma system kan användas av både kommuner, Lantmäteriet med flera.

Att få in fler utländska aktörer på den svenska marknaden är ett arbete som SABO och deras medlemsföretag driver hårt.

– Vi vill få hit internationella företag som är kapabla att ta hela kontrakt och etablera sig i Göteborg, säger Anna Nordén, Chef utvecklingsavdelningen, Framtidenkoncernen. Det vi har märkt när vi har varit ute och träffat byggbolag i andra länder är att de gärna vill börja med lite mindre projekt och att de vill ha delade entreprenader. De behöver också hjälp att hitta bostäder till sin personal.

Peter Eriksson nämnde en åtgärd för att underlätta för utländska aktörer att lämna anbud.

– Regelverket ska översättas till engelska. 

Carola Gunnarsson, Styrelseledamot, SKL, klagade över för långa överklagandeprocesser där kommuner får vänta för länge på besked. Hon efterlyser också en lättnad i strandskyddsreglerna.

– I många små kommuner har man ett behov av att bygga på attraktiv mark. Många kommuner har också lika många sjöar som invånare, det behövs en förändring av strandskyddet.