Nyheter

Så vill Per Bolund lösa bostadskrisen

Per Bolund på seminariet Rätt studentbostäder, i rätt tid och till rätt pris? Foto: Anna Sjöström

Per Bolund besökte Almedalsveckan för första gången i rollen som bostadsminister.
De lösningar han vill se för att lösa bostadskrisen är bland annat ökat engagemang från politiken, upphandlingar av bostäder med möjligheten att sätta en bestämd hyresnivå på förhand, regelförenklingar och ökad innovation.
– Det har saknats en aktiv bostadspolitik, men vi har möjligheterna att komma ikapp, sa han.

Per Bolund var också först ut att tala i Almedalen, då som språkrör för Miljöpartiet. Cirka 1 600 personer lyssnade på talet på plats. Han pratade om miljöfrågan, bland annat konsekvenserna av klimatförändringarna och dagens köp- och slängsamhälle, men sa inget om bostäder eller bostadsbyggande.
Det gjorde han däremot i veckans inledande debatter. Han deltog bland annat i ett seminarium arrangerat av Expressen och Botrygg, som ställde frågorna hur bostadskrisen ska lösas och vad som krävs för att öka produktionen av bostäder som folk har råd med.

Adam Cocozza började med att sammanfatta läget:
– Det har under en tid byggts dyra bostadsrätter som passar för en enda målgrupp, och nu är branschen på väg att göra samma sak med hyresrätterna. Kommuner och företag måste sträva efter att få fram billigare hyresrätter, sa han.

– Det stämmer att det varit en lång tid av för lite byggnation, men på lång sikt finns det möjlighet att komma ikapp. Vi ska bygga för alla, och här har staten en aktiv roll, till exempel investeringsstödet, sa Bolund.

Han vill också se ökade konkurrens på marknaden och bättre möjligheter för mindre byggherrar. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska titta på bland annat offentliga upphandlingar.

–  Vi vill se över hur man kan göra upphandlingar av bostäder med möjligheten att sätta en bestämd hyresnivå på förhand. Det skulle göra att kommunerna tar större ansvar och får mera muskler att styra. Målet är att få ut billigare bostäder på marknaden, sa Per Bolund.

Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen, deltog också i diskussionen. Hon passade på att överlämna tio råd till Bolund och sa att Sverige inte haft en bostadspolitik på 25 år.

– Det har varit ryckigt, till exempel när det kommer till investeringsstödet. Hur ska bostadspolitiken behandlas, är den en del av välfärdspolitiken? sa hon.

– Här får jag erkänna att vi i politiken inte lyckats leverera, det har varit ryckigt och det har saknats en aktiv bostadspolitik. Bostäder kan inte betraktas som vilken vara som helst. Jag vill ha ett större engagemang från politiken och hitta en långsiktig, balanserad modell. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen och vi kan stötta dem i arbetet. Jag hoppas också att bolagen som bygger bostäderna inte bara ser till sin egen vinst, utan att de ser sin roll bredare än så och förstår att de har ett socialt ansvar, sa Bolund.

Botrygg lyftes som ett bra exempel. I Örebro ska de bygga Sveriges första bostadskvarter med inkomstanpassade hyresnivåer. Konceptet, som Botrygg kallar diversifierad hyressättning, inebär att byggherren får ett uppdrag av kommunen att bygga både bostadsrätter och hyresrätter inom en och samma markanvisning med tillägget att 20 procent av hyresrätterna ska ha en låg hyra. Konceptet har arbetats fram gemensamt av Örebro kommun och Botrygg sedan 2015.– Effekten blir att vi får en större social blandning i våra bostadskvarter och därmed ett mindre segregerat samhälle, sa Adam Cocozza.
I det aktuella Örebro-projektet, med totalt 30 bostadsrätter och 100 hyresrätter, kommer 20 procent av de nybyggda hyresrätterna, totalt 20 lägenheter, att få en hyra som ligger mellan 15-30 procent lägre än de övriga hyresrätterna i kvarteret beroende på storlek.

– Vi ser gärna att fler gör så och tar sitt ansvar som bostadsförsörjare på allvar, sa ministern.

Johan Castwall, Exploateringsdirektör, Stockholm stad, efterlyste ökad konkurrens och möjligheter att sätta press på aktörerna så att de levererar.
– Markrätt ska inte vara en lagervara.
Han vill också se att reavinstskatten lättas och så småningom tas bort för att öka rörligheten på marknaden, att ungas möjligheter till finansiering ses över och att produktionskostnaderna ses över.

– För att få ner kostnaderna måste vi öka produktionen, men även öka innovationen, vi måste tänka nytt. Det pågår ju också ett arbete med att se över och modernisera byggreglerna, sa Bound.

Moderator var Lisah Silfwer, Expressen.

Per Bolund deltog också på ett seminarium om studentbostäder, arrangerat av Studentbostadsföretagen.

Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers, berättade att de varit tvungna att neka utländska studenter plats, eftersom det saknas studentbostäder. 
För att lösa krisen där vill Per Bolund bland annat se över möjligheter att förenkla byggreglerna, förtydliga vem som är student och kunna kontrollera att den som kallar sig student faktiskt tar de poäng som krävs och göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag.

Även här ville han se ett socialt samhällsansvar.
– Vi kan använda det befintliga bostadsbeståndet bättre. Till exempel lyfta fördelarna för den som har ett rum över i villan att hyra ut till studenter. Här kan högskolorna göra mera för att väcka det intresset, sa han.

Deltog på seminariet gjorde även Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder och Matilda Strömberg, ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer Moderator var Stina Olén, Studentbostadsföretagen.