Nyheter

Så vill regeringen förhindra byggnadsras

Tarfalahallen i Kiruna efter raset.
I mars 2020 rasade taket på Tarfalahallen i Kiruna in. Foto: Statens Haverikommission.

Regeringen tillsätter en utredning för att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Byggnadsras är ett återkommande problem. I mars 2020 kollapsade stora delar av taket på Tarfalahallen i Kiruna på grund av att det var feldimensionerat. Med anledningen av den händelsen, som utreddes av Statens haverikommission, vill regeringen nu utreda möjligheten att införa krav på dimensioneringskontroll av en oberoende aktör, som bland annat haverikommissionen rekommenderat.

Vill införa regler för kontroll av bärförmåga

Boverket bedömer också att de rekommenderade åtgärderna skulle leda till en kraftig minskning av rasolyckor och att det är samhällsekonomiskt lönsamt att införa regler om kontroll av bärförmåga både i byggprojekt och befintliga byggnader.

– Regeringen vill med det här beslutet utreda hur det går att förhindra säkerhetsbrister i byggprocessen och i befintliga byggnader och på så sätt särskilt förhindra allvarliga personskador som följd av dessa, säger bostadsminister Johan Danielsson, i ett pressmeddelande.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka just denna fråga. Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.