Nyheter

Så vill Titania förvandla station Masmo

Masmo station före och efter planerad ombyggnad.

400 bostäder i anslutning till den nya tunnelbanestation i Barkarbystaden. 500 bostäder vid den gamla 70-talsstationen Masmo. Titania är gärna med och utvecklar områdena kring både nya och gamla stationer.

– Masmo måste vara ett av det mest underutnyttjade och bortglömda områdena i anslutning till tunnelbanan, säger Titanias vd och grundare Einar Janson.

I början av juni meddelade Järfälla kommun att man markanvisat fyra centrala stadskvarter i Barkarbystaden, i anslutning till nya tunnelbanan. Titania var en av de fyra aktörer som tilldelades mark. Mitt emot Barkarbystadens tunnelbanestation planerar Titania för 400 lägenheter och stadsradhus upplåtna som bostadsrätter/äganderätter

– Här finns en laga kraftvunnen detaljaplan så vi räknar med att kunna byggstarta 2023, säger Einar Janson, vd på Titania. 

Häromdagen blev det även klart att Titania tillsammans med Huge Bostäder ska utveckla 500 bostäder vid Masmo tunnelbanestation i Huddinge kommun. Stationen invigdes 1972 och bjuder på en inte allt för insmickrande entré i Masmoberget.

– Det här måste vara ett av det mest underutnyttjade och bortglömda områdena i anslutning till tunnelbanan. Vid uppgången, där det borde finnas bostäder och butiker finns idag ingenting trots den gigantiska investering som en gång tagits för att skapa en bergsstation där. Det känns som att ha hittat en bortglömd skatt från 70-talet. 

Titania har arbetat i drygt ett år med detta projekt och har nu gått i mål med det formella kring avtal med markägare och kommunala planbesked. Byggstart kan ske tidigast 2024.

Enligt planerna ska torget vid tunnelbanan förstärkas, med möjlighet till ny service i bottenvåningarna. Byggnaderna planeras till 5-10 våningar, och bostäderna planeras för blandad upplåtelseform och lägenhetsstorlekar. Solhagsvägen ska omvandlas till en stadsgata med cykelbana och dubbelsidig bebyggelse med aktiva bottenvåningar, vilket ökar tryggheten.

Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Marknaden utgörs av Stockholms län med koncentration till förorter utanför stadskärnan och gärna nära spårbundna kommunikationer. I dagsläget jobbar man med projekt i till exempel Åkersberga, Botkyrka och Täby.

– Det finns goda förutsättningar att bygga bostäder ut med den spårbundna trafiken. 

Titanias modell bygger på att man är delaktig i processen från de tidigaste skedena via projektutveckling och byggnation till förvaltningen av färdiga bostäder.
Den främsta orsaken till den framgångsrika expansionen är, enligt Einar Janson, just det att man har kontroll över hela värdekedjan.

– Den kompetens vi har inom både inom bygg och installation har vi användning för både i detaljplanearbetet och produktionen och sätta ramar för vad vi kan bygga. 

Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. I dagsläget har man cirka 3000 byggrätter i portföljen, och målet är att byggstarta minst 500 bostäder per år från och med 2022. Men ambitionerna är större än så. Titania siktar på en börsintroduktion i början av nästa år.