Nyheter

Så vill utredare få fler vindkraftverk

Större vindkraftparker bör slippa krav på bygglov och detaljplan. Det föreslås i den nya utredningen om enklare regler för byggande av fler vindkraftsanläggningar.

Under måndagen la utredaren Ulf Andersson fram ett delbetänkande inom Miljöprocessutredningen om hur regelverket för utbyggnaden av vindkraft ska förenklas. Utredningen föreslår förenklingar för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar genom att slopa kraven på bygglov och detaljplan enligt plan- och bygglagen. Prövning enligt miljöbalken är tillräckligt. Bygglov och detaljplan kan prövas i flera instanser, vilket tillsammans med miljöbalkens tillståndsprövningar har gjort att många vindkraftprojekt har dragit ut på tiden.

Utredaren föreslår dessutom att de generella kraven på fullständiga miljökonsekvensprövningar tas bort för tillståndspliktiga vindkraftanläggningar. Det innebär bland annat att frågan om en alternativ lokalisering av ett vindkraftverk inte kommer bli aktuell lika ofta som tidigare.

– Jag välkomnar förslagen och efter remissrundan går vi vidare med dem som bas för att underlätta den fortsatta expansionen av vindkraften, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Förutom regelverksförändringen avser regeringen att öronmärka 165 miljoner för snabbare översiktsplanering och handläggning vid länsstyrelser och miljödomstolar samt stöd till marknadsintroduktion.

LRF är dock missnöjt och anser att små vindkraftverk på landsbygden missgynnas av utredarens förslag, då de mindre vindkraftverken kommer att behålla dubbelprövningen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

— Det är en olycklig uppdelning som gynnar storbolag och missgynnar de mindre aktörerna och landsbygden, säger Åsa Hill.

Enligt henne finns det ett stort intresse bland lantbrukare i bra vindlägen att satsa på vindkraft.

Årets Lantbruksbarometer visar att nästan var fjärde lantbrukare, 23 procent, vill satsa på vindkraft.