Nyheter

Sabo: ”Det måste komma mer”

— Inget riktades till nyproduktion och ingenting till renoveringen av miljonprogrammet. Det är mycket märkligt, säger Ulrika Jardfelt på de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation om regeringens krispaket.

Ulrika Jardfelt, enhetschef för fastighetsutvecklingen på Sabo, lyssnade på alliansregeringens presentation av krispaketet med stigande förvåning.
— Det måste komma något mer än det här, säger hon.

Rot-avdraget återinförs, men riktas strikt till individer. Inga statliga insatser görs för att få fart på renoveringen av miljonprogrammet som många allmännyttiga bostadsbolag brottas med.
— Att inrikta rot-avdraget till personer på det sätt som görs här kommer antagligen inte att leda till fler arbetstillfällen. Det är snarare en insats som kommer att leda till att fler jobb som nu är svarta blir vita, säger Ulrika Jardfelt.

Hon är skaparen bakom det energiupprop som ett stort antal allmännyttiga bostadsbolag anslutit sig till under året. Uppropet går ut på att bostadsbolagen antar en utmaning om att genomföra energibesparande åtgärder. I regeringens krispaket finns däremot inget som rent konkret kan leda till större insatser för miljön, anser Ulrika Jardfelt.

— Det fanns egentligen ingen koppling till energibesparande åtgärder i det som framfördes nu, även om Maud Olofsson framförde en önskan om att rot-avdraget ska användas till sådana insatser, säger hon.

Enligt Sabos beräkningar skulle en lika stor satsning som nu föreslås på rot-avdraget leda till omkring 25 000 nyrenoverade lägenheter och 17 000 nya jobb per år om det i stället riktades till upprustning av hus från miljonprogrammet.