Nyheter

SABO utbildar utländska byggbolag

Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion och Kombohus på SABO.

SABO vill underlätta för utländska aktörer att bygga bostäder i Sverige.

Till hösten planerar de en utbildning för utländska byggbolag.

– Vi behöver skapa en övergripande bild av hur det fungerar i Sverige, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion och Kombohus på SABO. 

I vintras presenterade SABO sin rapport ”Så underlättar vi för utländska företag”. Där konstaterades att många av medlemmarna har upplevt bristande konkurrens i sina upphandlingar. Ofta handlar det om att det bara kommer in 1-2 anbud, eller inga alls.  

– Den här trenden håller i sig, det har inte blivit bättre. Många av våra medlemmar får inte in några anbud. Marknaden är väldigt stressad så det finns ett behov av att få in mer kapacitet, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion och Kombohus på SABO.

Att Unibep upphandlats av Botkyrkabyggen ser han som ett resultat både av SABO:s och Unibeps tydliga målsättning.

– Det här ligger helt i linje med den strategi Unibep haft. Det är också en av de första effekter vi ser på det arbete som vi har lagt ner för att uppmuntra utländska byggbolag att etablera sig i Sverige, säger Jonas Högset. 

Enligt honom kommer fler liknande kontrakt att skrivas. Byggföretag i flera länder jobbar aktivt mot allmännyttan.

– Polska bolag har varit framgångsrika, men även baltiska företag är med och räknar och tävlar och det är bara en tidsfråga innan de vinner en upphandling. Även spanjorer, tjecker, kroater med fler är aktiva.

I takt med att Trafikverket tecknar avtal med utländska aktörer för infrastrukturprojekt borde steget inte vara stort för dem att även slå sig in på den svenska bostadsmarknaden, enligt Jonas Högset.

– De är vana att arbeta i Sverige, de är redan etablerade och har en platsorganisation här.  Då krävs inte lika mycket för att komma igång.  

Till hösten har SABO planer på att hålla en utbildning för utländska byggföretag för att ge dem bättre förutsättningar att lyckas räkna hem jobb i Sverige. Idag har många en begränsad kunskap om hur den svenska marknaden fungerar.

– Vi behöver ge dem en övergripande bild av hur vi jobbar i Sverige, våra regler, LOU, hur man lämnar anbud, hur man undviker fallgropar och hur våra fackliga avtal fungerar.