Nyheter

Sabo utlyser tävling om små flerbostadshus

Det behövs fler små flerbostadshus. Det menar Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, och bjuder in leverantörer och entreprenörer till en tävling om ramavtal.

En enkät bland Sabos medlemmar visar att de kommunala bostadsbolagen behöver bygga 500 nya lägenheter i mindre flerbostadshus under de närmaste två eller tre åren.

Men enligt Sabo saknas det i dag en aktiv produktutveckling för att ta fram effektiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Det behövs typhus som kan köpas till fasta priser, på samma sätt som det finns typhus på villamarknaden, menar branschorganisationen.

Därför har Sabo utlyst tävlingen Sabos Kombohus. Syftet är att sluta ramavtal om typhus som ska vara klara för beställning i maj 2011. Anbudsgivarna förbinder sig att producera huset till ett maximalt entreprenadpris på 12 000 kronor per kvadratmeter exklusive moms.

— I en enkät för några månader sedan svarade ett 20-tal av våra medlemsföretag att de direkt hade velat avropa sådana hus, säger Gösta Gustavsson, chef för fastighetsutveckling på Sabo.

Kraven på huset är att det ska byggas i två våningar, vara tillgänglighetsanpassat med hiss, innehålla sex till åtta lägenheter, ha plats för barnvagnar eller rullatorer i trapphuset, ha balkong eller uteplats till alla lägenheter och ha en låg energiåtgång, max 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

De företag som vill vara med i tävlingen ska skicka en intresseanmälan till Sabo senast den 17 januari 2011. Sabo kommer sedan att välja ut mellan fem och tio företag som går vidare till nästa steg, att presentera förslag på ett flerbostadshus som uppfyller kraven. Därefter utvärderar Sabo förslagen utifrån utformning, materialval, användbarhet och teknisk utrustning och rangordnar de tre bästa förslagen.

Ramavtalen som tecknas gäller under tre och ett halvt år.

— Vi fungerar som inköpscentral åt våra medlemsföretag i det här fallet. Vi kommer att utse en vinnare och teckna avtal med tre stycken. De kommunala bostadsföretagen måste gå till den bästa, men kan inte det företaget leverera kan bostadsföretagen gå vidare till tvåan respektive trean. Då har vi följt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och bostadsbolagen behöver inte göra en ny upphandling, säger Gösta Gustavsson.

Två gånger tidigare har Sabo genomfört liknande tävlingar. 2002 hölls tävlingen Bygg så vi har råd att bo, som ledde till att 450 lägenheter byggdes i Stockholmsområdet under de fyra år som ramavtalen gällde. 2006 genomförde Sabo tävlingen Bygg nytt med trä, som ledde till att drygt 500 lägenheter beställdes genom ramavtalen.

Nu hoppas Sabo på ett liknande gensvar.

— Jag tror att branschen tycker om det här sättet att jobba med produktutveckling, att någon ställer krav, säger Gösta Gustavsson.