Nyheter

Såddes fröet till entreprenadjuridiken på golfbanan?

Jag slogs häromdagen av tanken hur jag egentligen hamnade här, ja i entreprenadjuridikens värld. Vi tar naturligtvis en rad beslut som leder oss in på en väg i livet och därefter vidare framåt, men kanske finns det bakomliggande faktorer som påverkar våra val i större utsträckning än vad vi själva tror. Möjligen är livets innehåll inte lika mycket av en slump som det först verkar.

Som barn spenderade jag mycket tid på golfbanan där min pappa även arbetade. Färgglada traktorer med skopor fyllda med jord körde omkring, sida vid sida med brummande fairwayklippare som såg till att de långa hålens gröna fairways klipptes i fina mönster. Att hoppa i de stora högarna med grov sand och speja på de mark- och anläggningsarbeten som utfördes med olika maskiner en bit bakom klubbhuset var spännande.

Väl ute på banan tragglades golfens regler och golfvett från tidig ålder. Betydelsen av plikt, gula och röda pinnar liksom vikten av att inte grunda klubban i bunkerns sand inpräntades. Regelprovet med ett frågeformulär fick läggas åt sidan och istället besvaras muntligen – jag hade ju varken lärt mig läsa eller skriva. Att alltid visa hänsyn och artighet mot övriga spelare på golfbanan poängterades. Det var inte accepterat att störa andra genom att röra sig, tala eller föra oväsen i onödan. Inte heller små detaljer som att undvika att kasta sin skugga på medspelarens puttlinje eller stå rakt bakom bollen när en spelare skulle slå fick glömmas bort. Att vara beredd när det var ens tur och att spela effektivt genom att placera bagen så att det gick snabbt att förflytta sig till nästa hål var andra riktlinjer att förhålla sig till. Som yttersta åtgärd riskerades att få plikta slag vid brott mot etiketten.

Som advokat finns som bekant ett etiskt regelverk att iaktta. Utöver etiken finns lagregler och normer för hur advokater förväntas agera i olika situationer, såsom vid domstolsförhandlingar. Fascinationen över regler, bestämmelser och detaljer samt hur kunskapen om dessa kan användas för att skapa fördel har bestått, men kommer numera i första hand till nytta för klienten i det ”pågående spelet med motparten” under en entreprenads utförande eller efterföljande tvist. Att analysera risker, ha en strategi för sitt handlande, arbeta effektivt och att vara förberedd när det är dags att prestera, är andra saker som golfen och advokatyrket har gemensamt.

Min pappa som introducerade golfen i vår familj har under sitt yrkesliv arbetat som egenföretagare med två av sina främsta intressen; golf och skidor. Det bär jag med mig som en inspiration! Att kunna arbeta med sitt intresse är idag relativt ovanligt, men även flera av de klientkontakter jag arbetat med har engagerat berättat om hur deras dagliga arbete grundar sig i ett intresse för maskiner eller liknande. Betydelsen av att arbeta med något som man själv tycker är intressant och utvecklande ska inte underskattas!

Än har inte något prima golfärende dykt upp. Däremot händer det att egna tankar, uppenbarligen inte av en slump, passerar förbi under golfrundorna, t.ex. om ombyggnationen av vattenhindret på det smala par 4:a hålet utgör tillståndspliktig vattenverksamhet, vilken entreprenör som står bakom byggnationen av småhus längs med golfbanan och äger golfklubben marken eller finns ett skriftligt arrendeavtal?

Jaana Nilsson

Advokat

AG Advokat