Krönikor & Debatt

Säkerheten brast – jag vill hoppas på ett ljusare 2022

Jimmy Dahlström.

När vi gör bokslut för byggåret 2021 finns det mycket att glädjas åt från året som gått. Vi har bland annat sett att allt fler arbetsplatser erbjuder gratis menstruationsskydd till såväl anställda som besökare. Att Sila Snacket har fått fäste i branschen signalerar även det att vi är på god väg mot en sundare bransch med värderingar som harmonierar med samhället i övrigt. Det är glädjande att se att jämställdhet, hållbarhet och digitalisering blir alltmer prioriterade område för aktörerna i branschen (även om det går alldeles för långsamt inom samtliga fält).

Något som dock ligger som en mörk skugga över vår bransch, år ut och år in, är frågan om säkerhet. Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade i landet. Runtom på våra byggarbetsplatser är risken att råka ut för en allvarlig skada tre gånger högre jämfört med andra branscher. Fram till augusti i år hade det skett 2 286 arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro inom byggindustrin. Dessutom slits våra kollegor ut i förtid. ”Värkande kroppar och smärtstillande läkemedel är vardag för de allra flesta byggnadsarbetare över 55 år”, som Byggnads ordförande Johan Lindholm uttryckte det i DN tidigare i år.

Och då har vi inte ens kommit till dödsfallen. Förra året dog tio av våra kollegor på arbetsplatser runtom i landet. Hur många blir det 2021? Hur många stolar kommer stå tomma runt middagsbordet i jul det här året?

I Ramirentrapporten som släpptes tidigare i år satte min kloka kollega Erik Lindén ord på såväl problemet som en del av lösningen när det kommer till säkerhet. ”Nyckeln till en säkrare arbetsmiljö ligger i att skapa en kultur där man säger ifrån om någon tummar på säkerheten och att man gör det av omtanke om varandra”. Det kan låta grundläggande att säga ifrån, men jag kan inte annat än att hålla med honom. Inget slarv med säkerheten är obetydligt; inga genvägar är värda att ta. Det handlar om att, i grunden, skapa en kultur där ledarskapet genom ord och framför allt handling visar att säkerheten alltid sätts i första rummet.

Hur det ledarskapet bör se ut i praktiken är inget svar jag sitter på. Jag är däremot stolt över min arbetsplats som gör detta till en prioriterad fråga, exempelvis genom säkerhetsutbildningar inom ramen för Ramirentskolan. Framför allt Den temporära fabriken, det affärsområde som jag själv jobbar inom, arbetar mycket med att planera för säkra byggarbetsplatser.

Jag tror även att säkerhetsfrågan kopplat till digitala lösningar kommer att vara framtiden. Här har vi bara sett toppen av isberget. Att i tidiga skeden basera besluten i utformningen av projektet på välgrundad ”big data” kopplat till säkerhet tror jag kommer få stor genomslagskraft framöver. Projektbaserade verksamheter såsom bygg dras med stora utmaningar när det gäller att dra lärdomar från ett projekt till ett annat. Det ligger i sakens natur. Samtidigt är jag övertygad om att nya lagsammansättningar och projekt gör att lärdomar från processerna kommer att bli avgörande.  De senaste åren har vi i branschen legat på en någorlunda jämn siffra för hur många som avlidit på svenska byggen. Inför det nya året hoppas jag på en bruten trend.

Med det sagt önskar jag dig som läser detta en lugn julhelg och ett gott nytt år. Ta hand om er!

Text: Jimmy Dahlström, Chef Projekt på Den Temporära fabriken, ett affärsområde inom Ramirent. Jimmy är även ordförande för Lean Forum Bygg.