Nyheter

Säkerheten stärks vid Citybanan

För att göra arbetet med Citybanan säkrare bygger NCC Construction två skyddstunnlar i stål.

Tunnlarna uppförs inför bygget av ny järnvägsbro i Stockholmsförorten Årsta. Både arbetare och tågtrafik ska skyddas av tunnlarna som går över befintliga spår för pendeltåg, gods- och fjärrtrafik.

Banverket står bakom uppdraget och ordern är värd 111 miljoner kronor.

NCC bygger även en 60 meter lång spårbro över den tillfälliga väg som behövs för att göra transporter till området.

Arbetet startar i mitten av november och ska sysselsätta 40 personer, varav 15 från NCC.

Arbetet i siffror

Tunnlarna är på 190 meter respektive 85 meter i längd.

Järnvägsbron kommer att bli 1,4 kilometer lång.