Nyheter

Säkerhetspark nytt verktyg för att minska olyckorna

Ett första spadtag för säkerhetsparken vid Arlanda. Foto: Susanne Bengtsson

 
Byggindustrin är en av de farligaste branscherna att arbeta i.

Med en gemensam säkerhetspark hoppas branschen kunna minska olyckorna.

– Det viktigaste arbetet är det förebyggande, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, i samband med första spadtaget av branschens nya träningsanläggning för säkerhetsarbete.

Hur lastar och lossar man säkert? Hur påverkar damm hälsan på lång sikt? Och hur använder man skyddsutrustningen rätt?

Det är några av frågorna som det kommer att utbildas i och reflekteras över i den nya säkerhetspark som är under uppbyggnad vid Arlanda flygplats. Parken byggs med flera olika stationer dit anställda i byggbranschen kan komma och träna på olika moment, testa nya arbetssätt och utrustning och reflektera över risker. Säkerhetsparken blir ett nytt verktyg för att minska olyckorna i branschen.

– Det handlar inte om ett instruerat lärande, utan kursdeltagarna får själva reflektera genom att testa rätt och fel, säger Hans Hedberg, Sveriges Byggindustriers projektledare.

Det är Sveriges Byggindustrier som initierat arbetet med att skapa en säkerhetspark i Sverige. Förebilden är det finländska konceptet Safety Training Parks (STP). Den svenska säkerhetsparken är branschneutral och ska vara tillgänglig för alla, inklusive byggelever. Flera av de stora företagen i branschen stöttar initiativet.

–  Vi på Skanska har hälsa och säkerhet som högsta prio. Men trots det har vi jättemånga utmaningar i vår bransch som vi måste samarbeta kring. Jag ser säkerhetsparken som en symbol för samverkan, säger Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som deltog vid första spadtaget, uppmuntrar också till samarbete.
– Bygg har mycket att lära av andra branscher. Jag är glad och stolt att Sveriges Byggindustrier prioriterar ett sådant här arbete, säger hon.

– Under förra året dog tio byggnadsarbetare på jobbet och hittills i år har fem dött. Byggindustrin är en av de mest utsatta branscherna för allvarliga arbetsplatsolyckor. Mycket har gjorts för att minska olyckorna, men det finns ännu mer att göra.
Enligt Ylva Johansson har regeringen samma nollvision för olyckor som Sveriges Byggindustrier, och från politiskt håll, och gemensamt med flera myndigheter, har man bland annat drivit arbetet mot den snedvridna konkurrens som skurkföretagen skapar.

– Inom arbetsmiljö finns regelverk och rutiner, men de hjälper inte om man inte följer dem, och tänker ”jag ska bara…”

Arbetsmiljöverket är också positiva till säkerhetsparken.

– Det viktigaste arbetet är det förebyggande arbetet. Därför bejakar Arbetsmiljöverket sådana här initiativ, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Catharina Elmsäter Swärd menar att det är nödvändigt att komma till rätta med machoattityder, beteenden och värderingar som finns i branschen. Dels för att minska olyckorna, dels för att trygga kompetensförsörjningen.

– Om vi ska vara en attraktiv bransch så kan vi inte riskera att folk skadar sig på jobbet.

NCC är byggentreprenörer och har redan inlett markarbetena.

– Vi börjar med att göra en grusyta för alla stationer. Sedan ska det byggas en kurslokal och vi ska dra fram vatten och el. Vi ska också bygga som ett halvt hus till en av träningsstationerna, berättar Evelina Stahlén, NCCs projektchef.
 

Säkerhetsparken vid Arlanda:

Byggherre: Sveriges Byggindustrier

Byggentreprenör: NCC
Projektering: Tyréns

Markägare: Swedavia hyr ut marken

Yta: 1,5 ha

Byggstart: 27 mars 2019

Öppning/Invigning: September-Oktober 2019

Följande är med i styrgruppen för Säkerhetsparken: Sveriges Byggindustrier, Skanska, NCC, Peab, Veidekke, JM, Bonava, Svevia, Erlandssons Bygg, Ramudden, Håll Nollan, Byggmästaren i Skåne.