Nyheter

Saknad bricka fällde ridhuset

En bricka saknades mellan en mutter och limträbalken i ridhuset i Uddevalla. Det var den direkta orsaken till att taket rasade mitt under en ridlektion.

Nio personer befann sig i ridhuset när taket föll in den 2 februari. En polis beskrev strax efter raset att barnen hade änglavakt. Två ridelever och en häst hamnade under rasmassorna, rideleverna skadades inte men hästen avlivades senare.

Nu är polisen färdig med sin utredning av raset. Åklagare Magnus Clase har beslutat att lägga ner förundersökningen och inte åtala någon.

— Det kan möjligen vara fråga om framkallande av fara för annan, men för det krävs grov oaktsamhet. Då ska vi belägga att någon har tagit ett medvetet risktagande, säger Magnus Clase.

Enligt SP:s analys var den direkta rasorsaken att en mutterbricka saknades på ett ställe i takkonstruktionen.

— Brickan var helt avgörande. Det var en konstruktion med limträbalkar som står emot varandra och stålstag nere vid takfoten som binder ihop detta. Stålstaget går igenom limträet och det ska vara en bricka mellan träet och muttern som fördelar ut krafterna, berättar Carl-Johan Johansson på SP.

Brickan fanns på alla andra limträbalkar i ridhuset, men saknades på en balk. Brickan, som mäter ungefär tio gånger tio centimeter, hittades efter raset uppe på en väggregel intill balkänden.

— Det är befängt, det är svårt att förstå i efterhand hur man kan begå ett sånt här fel, säger Carl-Johan Johansson.

Den saknade brickan var den direkta orsaken till att taket rasade. Men byggnadens stomme var inte dimensionerad för att klara snömängderna som föll under vintern, och flera muttrar var inte tillräckligt åtskruvade.

Ridhuset projekterades 1992 och byggdes med hjälp av ideellt arbete av ridklubben.