Nyheter

SAKNAS: 800 ingenjörer

Byggbolagen fortsätter att rekrytera — trots allt prat om lågkonjunktur. Tio av de större bolagen behöver nära 800 tjänstemän nu. Och mest eftertraktade är erfarna platschefer.

Byggvärlden har kontaktat de tio största byggbolagen och tre konsultbolag. De behöver anställa 765 tjänstemän och 570 yrkesarbetare — bara under resten av 2008.

Och den verkliga siffran är ännu högre eftersom Peab och JM vägrar uppge hur många de söker. Informationen ses som en strategisk fråga för företagen.

— Vi är inte så pigga på att uppge vilket rekryteringsbehov vi har, numera anses det vara affärskritisk information som hänger ihop med vår framgångsfaktor, säger Helene Hasselskog, personaldirektör för JM.

Trots allt tal om lågkonjunktur behöver storbolagen anställa hundratals ingenjörer.
— Vi känner inte av någon direkt nedgång, vi behöver fortsatt anställa mer personal . Jag tycker att frågan om den vikande konjunkturen i byggbranschen har blivit lite väl upphaussad i media, säger Mats Pettersson, personalchef på NCC.

Veidekke Sverige har som regel att rekrytera nyexaminerade ingenjörer kontinuerligt, oavsett konjunkturutvecklingen.

— De behövs för att stärka företagen inför kommande tillväxtperioder och som förberedelse inför kommande pensionsingångar, säger Ted Lundberg, HR-ansvarig på Veidekke Sverige.

Många av företagen är dock bekymrade över den klena tillväxten av ingenjörer. Det är redan svårt att hitta erfarna platschefer och kalkylatorer. Bristen förväntas bli än värre framöver i takt med de kommande årens pensionsavgångar.

— Det är alarmerande att intresset för civilingenjörsutbildningen inte är större än vad det är, säger Helene Hasselskog, personaldirektör för JM.

NCC uppskattar att de närmsta fem åren kommer minst 160 platschefer att behöva ersättas på grund av pensionsavgångar.

Tittar man på hur många som kommer att pensioneras totalt sett i företagen handlar det om större siffror. Skanska och Vägverket Produktion behöver exempelvis anställa uppskattningsvis 1 500 respektive 700 personer de närmaste fem åren för att täcka upp för pensionärerna.

Även konsultbolagen WSP, Sweco och Grontmij fortsätter att rekrytera i stor utsträckning. Tillsammans behöver de anställa ungefär 400 personer under resten av året. Eva Nygren, vd på Sweco Sverige, tror att det blir svårast att få tag på civilingenjörer med inriktning mot installation.
— Det är så väldigt få som utbildas där, säger hon.

Konsultbolagen har inte sett någon avmattning av konjunkturen än.
— Vi har inte sett mycket av den, men har beredskap för den. I England har byggen lagts i malpåse och den mentala biten kommer nog att sprida sig, säger Siv Axelsson, personalchef på WSP.

Uppskattat rekryteringsbehov för resten av 2008

Tjänstemän

Yrkesarbetare

Skanska

150

300

NCC

160

240

Peab

ingen uppgift

ingen uppgift

JM

ingen uppgift

ingen uppgift

Vägverket Produktion

ingen uppgift

ingen uppgift

Banverket Produktion

0

0

Veidekke Sverige

10

0

Oden Anläggningsentreprenad

16

20

Wäst-Bygg

15

0

AF Gruppen

14*

10

Sweco

200

0

WSP

150

0

Grontmij

50

0

Totalt

765

570

* De 5-10 personer som kan fungera som både arbetsledare och rivare som AF Decom behöver rekrytera är räknade som tjänstemän.

Antal sökande till yrkesexamensprogrammen inför hösten 2008

Ht 2007

Ht 2007

Förändring (i procent)

Lärare

14 805

12 505

-16

Civilingenjör

8 524

9 238

+8

Högskoleingenjör

3 859

4 353

+13

Källa: Högskoleverket