Nyheter

Säkrare arbetsmiljö med interaktiva spel

Svetsning är ett moment som går att träna på i dataspelet. Bild: Zordix.

Minecraft används redan som ett verktyg vid samhällsplanering.

Nu kommer dataspelet som ska utbilda utsatta yrkesgrupper i säkerhetsarbete.

– Ett situationsbaserat lärande i 3D-miljö är lätt att ta till sig för alla, säger Matti Larsson, vd på dataspelsföretaget Zordix.

Säkerhetsutbildning i virtuella världar ska både rädda liv och ge färre olyckor.  Dessutom kan företag undvika onödiga driftstopp på maskiner genom att utbilda personalen med hjälp av dataspel.

– Bygg är, liksom tillverknings- och gruvindustrin, en skadebenägen bransch. Det är också en bransch med arbetskraft från många olika länder. Med ett situationsbaserat interaktivt läromedel blir det lättare att ta till sig säkerhetslagar och regler, oavsett vilket språk man pratar, säger spelutvecklaren Matti Larsson, vd för Umeåföretaget Zordix som utvecklat den nya digitala lösningen som både kan pröva och lära ut säkerhetskunskap.

Den nyligen presenterade versionen ser ut som ett ”vanligt” dataspel. Interiörer från riktiga arbetsmiljöer används och även ljuden är autentiska. Via den interaktiva träningsmiljön ska personalen kunna genomföra kurser inom säkerhet för exempelvis ”heta arbeten”, skylift och travers.

Provtagaren får genomföra olika arbetsmoment i arbetsordrar, exempelvis svetsning, precis som på riktigt. Först ska rätt skyddskläder väljas, sedan görs en säkerhetsanalys och till sist ska arbetet genomföras i den virtuella miljön. Om en provtagare gör fel, till exempel börjar svetsa utan ventilation, blir det extra teoripass tills arbetsordern utförs på ett korrekt sätt.

– Ett situationsbaserat lärande i 3D-miljö är mycket lättare att ta till sig. Eftersom certifieringen kan sparas samt återupptas när man vill och fungerar både på dator, surfplatta och i smartphone kan den anställde göra provet när och var som helst. Här handlar det om att ta sig igenom en visualiserad värld och visa att man förstått vad som gäller i den faktiska situationen. 

Med ett helautomatiserat system blir det också lätt för arbetsgivaren att informera – och att kontrollera vilka som genomfört utbildningen och vilka resultat som uppnåtts.

Idén till den nya formen av utbildning och certifiering kom från säkerhetsexperter inom gruvindustrin som såg ett stort behov av nya motiverande läromedel.

Den första färdiga versionen är därför gjord för gruvindustrin, men versioner för tillverkningsindustrin och byggbranschen som har samma lagar, regler och krav är på gång. Tester har genomförts med ett 40-tal industriarbetare och säkerhetsexperter.

Företaget arbetar nu med att färdigställa webb och databasdelen och räknar med att ha hela systemet i drift till hösten.