Nyheter

”Saktar in – men inte fritt fall”

Bostadsbyggandet under det fjärde kvartalet och helåret 2018 blev lite starkare än väntat, enligt flera analytiker.
– Vi ser en stabilisering jämfört med föregående kvartal och det var lite bättre än vi räknat med. Byggandet saktar in, men det kommer lite blandade signaler nu. Det är inte fritt fall”, säger Olle Holmgren, ekonom vid SEB. 

Totalt under 2018 påbörjades 53.000 nya bostäder i Sverige, 16 procent färre än under 2017. Under det fjärde kvartalet påbörjades 13.850 nya bostäder, 14 procent ned från motsvarande kvartal 2017. 

– Vi räknar med en fortsatt nedförsbacke under 2019, men nu börjar vi på en lite högre punkt. Om något får vi kanske revidera upp vår bedömning”, säger Olle Holmgren. 

Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, säger att byggandet kom in aningen starkare än deras förväntningar.

– Vi tror på en fortsatt viss nedgång i år, till 46.000 påbörjade bostäder och att byggandet sedan stabiliseras där även 2020, säger hon.

Robert Boije, chefsekonom vid SBAB, menar att nedgången i bostadsbyggandet är illavarslande.

”Informationen spretar åt lite olika håll nu avseende framtiden för nyproduktionen. I kombinationen med de mycket svaga förväntningar husbyggarna hade i Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer ligger vi än så länge kvar med bedömningen att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017”, säger han i en kommentar.

Han tillägger dock att i ljuset av det låga antalet påbörjade lägenheter det fjärde kvartalet är det möjligt att SBAB kan komma att behöva revidera ned bostadsproduktionen ytterligare i sin kommande prognos.


Nyhetsbyrån Direkt