Nyheter

Sålde 365 bostäder i Sverige tredje kvartalet

Skanska har presenterat siffror för tredje kvartalet. Foto: Susanne Bengtsson

Skanska kom på torsdagen med definitiva siffror, som överensstämde med preliminära siffror som lämnades vid byggbolagets vinstvarning i mitten av oktober. Skanska redovisade även orderingången för tredje kvartalet, som inte hade släppts tidigare.  Där framgår att Skanska sammantaget sålt 720 bostäder och produktionsstartat 764 bostäder.

Här följer en punktvis sammanfattning av den definitiva rapporten:

Resultat och försäljning var som tidigare meddelat. Skanskas rörelseresultat blev 507 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det var samma som angavs vid bolagets vinstvarning. Kvartalets intäkter summerades, som tidigare angivits, till 41.337 miljoner kronor.

Orderingång minskade. Skanskas orderingång i tredje kvartalet var 30,6 miljarder kronor. Motsvarande kvartal i fjol låg orderingången på 34,1 miljarder kronor.

Sålde 720 bostäder. Skanska sålde sammantaget 720 bostäder inom sin bostadsutvecklingsdel i tredje kvartalet (683). Av detta svarade Norden för 552 enheter (486), varav Sverige stod för 365 bostäder (296). I det andra kvartalet sålde Skanska 742 bostäder i Norden, varav 499 i Sverige.

Produktionsstart av 764 bostäder. Under tredje kvartalet startade Skanska produktion av 764 bostäder (662), varav 554 i Norden (469) där Sverige utgjorde 403 enheter (363).

Vid utgången av september hade Skanska 7.538 bostäder i pågående produktion (8.006), varav 4.061 i Sverige (4.834). Av den pågående produktionen var 72 procent sålt (81).

Stark lönsamhet inom bostadsutveckling. Skanska har sedan tidigare angivit att intäkterna uppgick till 2,5 miljarder kronor inom bostadsutvecklingsdelen under det tredje kvartalet (2,0) och att verksamhetsgrenens rörelseresultat var 0,5 miljarder i kvartalet (0,2).

”Inom Bostadsutveckling bibehåller vi en stark lönsamhet även om resultatet påverkas väsentligt av vinster från försäljning av mark samt upplösning av reserver”, skriver vd Anders Danielsson.

Fortsatt avvaktande Stockholmsmarknad. Vd påpekar att ”den svenska marknaden, särskilt Stockholm, fortsätter att vara avvaktande eftersom dagens överutbud måste absorberas samt kunders vilja att köpa bostad tidigt i byggfasen har minskat”.

Halvvägs i jätteprojekt. De två stora projekt som Skanska tagit nedskrivningar i har kommit halvvägs varpå det är ”lättare att förutse resterande kostnader” i dessa projekt.

Det säger Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi har tagit kostnader som vi bedömer är tillräckliga”, säger han med tillägg att inköp och projektering genomförts.

Nyhetsbyrån Direkt