Nyheter

Säljer kontoret vid Malmö Live

Malmö Live. Bild: Skanska

Skanska har tecknat ett avtal med Folksam om överlåtelse av kontoret vid Malmö Live för 580 miljoner kronor.

Köparen tillträder den 22 juni 2016.

Fastigheten Långan 1 ligger i det nya kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen mitt i Malmö. Kontoret är cirka 10 000 kvadratmeter stort. De största hyresgästerna är Trafikverket, Swedbank och MAQS Advokatbyrå.

Kontoret vid Malmö Live är designat av den danska arkitekten Dorte Mandrup och ligger i det nya kvarteret Malmö Live där också hotell, kongress, konserthus och bostäder huserar. Huset är pre-certifierat för LEED Platinum.

Folksam har tecknat avtal med Skanska genom dotterföretaget Folksam Sak. Folksam med dotterföretag äger idag fastigheter för omkring 20 miljarder kronor. 

Försäljningen bokförs av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden under det andra kvartalet 2016. Köparen tillträder den 22 juni 2016.