Nyheter

Samarbete för färre <br></br> farliga ämnen

De farliga ämnena ska bort från byggprodukterna. Det är målsättningen när miljödatabaserna Basta och Byggvarubedömningen börjar samarbeta.

Representanter från de två miljödatabaserna träffades för ett första möte i förra veckan. Målsättningen är att ta fram gemensamma kriterier för hur byggprodukternas kemiska egenskaper ska bedömas.

— Om vi kan vara överens om vilka farliga ämnen som ska bort kommer det att ge en tydlighet för leverantörerna som använder någon av databaserna. Det kommer naturligtvis att underlätta för byggföretagen om de vet att vi har samma bedömning, säger Lars Jarnhammar, vd för Basta online.

Han har gott hopp om att expertgruppen ska kunna komma fram till ett gemensamt dokument att presentera i början av november. Men några ”svarta listor” med ämnen kommer det inte att bli.

— Nej, vi kommer inte att upprätta någon ”svart lista” med namn, utan är ute efter att förtydliga vilka ämnesegenskaper som vi anser ska bort från marknaden oavsett märke. Det handlar till exempel om ämnesegenskaper som är cancerframkallande eller stör fortplantningen.

Samtidigt inleder Byggvarubedömningen ett samarbete med byggvaruinformationstjänsten Docubyggfakta och med byggvaruhandelns databas Finfo. Även där är tanken att samarbetet ska leda till en samsyn på bedömningen av farliga ämnen.

— Det här måste bli en del av den dagliga affärsverksamheten, när företagen gör sina affärer ska de veta vilka av byggprodukterna som klarar kraven. En gemensam bedömning från vår sida ger även en signal till tillverkarna om vilka ämnen som inte accepteras. Är kriterierna spretiga är det svårt att veta vad som ska tas bort, säger Lars Jarnhammar.