Nyheter

Samarbetet breddas kring färdplan 2045

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Nu trappas arbetet upp för att implementera Färdplan 2045 i bygg- och anläggningssektorn. Allt fler organisationer antar utmaningen för att uppnå netto nollutsläpp inom 25 år.

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Minskningen av utsläppen ska ske samtidigt som Sverige växer och hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler ska byggas. Bygg- och anläggningssektorns strategi för att uppnå målen har samlats i Färdplan 2045 som syftar till att uppnå en hållbar och klimatneutral bygg- och anläggningssektor samtidigt som ambitionen är att behålla konkurrenskraften. Nu ökar man tempot och allt fler organisationer samlas kring målen i färdplanen.  

– Åtaganden enligt Färdplanen ska uppfyllas och målet om en fossilfri och konkurrenskraftig samhällsbyggarsektor nås. Vi ser fram emot att samverka med representanter från hela värdekedjan för att skapa värde för de aktörer som vill driva hela sektorn mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen. 

Organisationerna som tillsammans kommer att utveckla Färdplansarbetet är:

  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen
  • Sveriges Allmännytta
  • Trafikverket

För att uppmärksamma det breddade samarbetet och fortsätta det goda arbetet inom Färdplanen ordnas den 2 november en digital konferens där goda exempel från olika delar av branschen visas upp.