Samarbetsprojekt i Södra Guldheden, Göteborg

Samarbetsprojekt i Södra Guldheden, Göteborg
I december 2012 fattade Göteborgs Byggnadsnämnd beslut om att detaljplanen för projektet Positive Footprint Housing® vid Dr Allards gata inom stadsdelen Södra Guldheden i Göteborg ska ut på samråd.
I december 2012 fattade Göteborgs Byggnadsnämnd beslut om att detaljplanen för projektet Positive Footprint Housing® vid Dr Allards gata inom stadsdelen Södra Guldheden i Göteborg ska ut på samråd. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för Riksbyggen att uppföra cirka 100 lägenheter.

Mångfald ska vara ledordet i stadens planering utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen måste gå hand i hand för en hållbar utveckling. Mål för Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing® och bostäderna vid Dr Allards gata är bland annat att de bidrar till utvecklingen av Södra Guldheden som en hållbar stadsdel och att fastigheten dels kommer att ha ett fokus på  livsstilsboende  och dels innehålla innovativ miljö-  och energiteknik och material.

Ett exempel på åtgärder för att skapa en ren och attraktiv närmiljö i projekt Positive Footprint Housing® är att hitta lösningar för minskat bilåkande. Förslag finns att t ex tillhandahålla bil-pooler, lätta elfordon laddade med solceller och fraktcyklar för att nå målet att det nya boendet ska vara nästan helt bilfritt. Dessutom planerasväxthus för egen odling, vilket också kan bidra till minskat bilåkande. 

Projektet utreder och utvärderar också om betong- eller trästomme ger minst klimatpåverkan. Flera miljöparametrar måste undersökas noga för att säkra att rätt beslut fattas.

Positive Footprint Housing® är ett samarbetsprojekt i Göteborg mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park och Riksbyggen. Ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i full skala. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.  I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och omfattar forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik som social hållbarhet. Målet att ha ett färdigt bostadshus 2016 i på Dr Allards gata i Södra Guldheden.

Johanneberg Science Park utvecklar samverkansplattformar,'Open Arenas', för gränsöverskridande idé- och kunskapsutbyte inom profilområdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- och Nanoteknik. Positive Footpring Housing är ett av projekten inom Open Arena Urban Development. Riksbyggen är också en av Johanneberg Science Parks delägare och har en viktig del i verksamhetens utvecklingen.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
Han blir ny regionchef hos Serneke
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord