Nyheter

Samhällsbyggarpriset till konserthus

Nu är det klart: Uppsala Konsert & Kongress får Stora Samhällsbyggarpriset.

Stora Samhällsbyggarpriset delas ut av samhällsbyggnadssektorns branschorganisationer. Priset ska gå till ”en byggnad eller en anläggning av hög kvalitet som tillkommit genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen”.

Vid en ceremoni på Clarion Hotel Sign i Stockholm utsågs vinnaren av priset. Och trots hemmaplan kunde inte Clarion ta hem priset, som i stället gick till Uppsala.

Uppsala kommun, Fastighetskontoret var byggherre och Henning Larsens Architects A/S har varit arkitekt för Uppsala Konsert & Kongress.

Målet har varit att skapa ett nav för kulturlivet, en arena för forskning och företagande och en levande mötesplats för Uppsalaborna.

Så här lyder juryns motivering:

”Uppsala Konsert & Kongress uppfyller och gestaltar på ett självklart sätt kommunens målsättning om en arena för kulturlivet och samlingsplats för invånarna. Genom sin höjd, fria placering och kubiska form blir byggnaden ett tydligt landmärke som binder samman Uppsalas traditionsrika centrum med domkyrka, universitet och förvaltning med den tidigare anonyma stadsdelen öster om Fyrisån och järnvägen.

Interiört fullföljs idén om öppenhet genom en transparens i bottenvåningen och den panoramautsikt över staden som på ett avgörande sätt styrt byggnadens utformning. Behovet av ljudisolering mellan salar, målsättningen att i alla delar genomföra den arkitektoniska visionen och den snäva tidplanen har krävt en nära samverkan mellan beställare, arkitekt, tekniska specialister, entreprenörer och inte minst verksamhetsföreträdare.”