Nyheter

Sammanslagning av <br></br> Peab-företag

— I och med detta blir vi starkare, säger Mats O Paulsson, vd på Peab Industri om sammanslagningen av Nordform och S:t Eriks.

Enligt Mats O Paulsson blir det nya bolaget, som kommer att verka under namnet S:t Eriks, ett av landets ledande företag inom mark- tak och VA-system. Under 2008 hade de båda bolagen en total omsättning på mer än 900 miljoner kronor.

— Båda bolagen blir i och med detta starkare eftersom vi fördubblar vår storlek. Dessutom kompletterar vi vår verksamhet geografiskt. S:t Eriks har huvudkontoret i Uppsala och Nordform i Staffanstorp, säger han.

En annan fördel är att de två företagen kompletterar varandra i produktionen. Nordform har sin styrka i bland annat rörproduktionen, medan S:t Eriks är duktiga på till exempel plattor.

Enligt Mats O Paulsson har de två bolagen inte samarbetat tidigare, men genom att ha utvärderat affärsmöjligheterna har beslutet växt fram. Vd blir Stefan Johansson som tidigare bland annat sysslat med affärsutveckling på Peab industri.

Det nybildade bolaget kommer att ägas av Segulah till 55 procent och Peab till 45 procent. Huvudkontoret skall ligga i Staffanstorp.

Godkännande av konkurrensmyndigheterna har erhållits i Sverige, Norge och Finland och transaktionen medför att Peabs nettoskuld minskar med cirka 200 miljoner kronor.

— Minskandet av nettoskulden har absolut inte varit en drivande faktor i affären, men det är en positiv effekt, säger Mats O Paulsson.

Affären gäller från och med den första april.