Nyheter

Sammanslutning för säkrare byggen

Branschen diskuterar säkerhetsarbete. Tomas Ringdahl, tvåa från höger, föreslår ett Safe Construction Council. Foto: Susanne Bengtsson.

Säkerhetsarbete handlar främst om att förändra attityder.

Men det finns andra sätt att driva arbetsmiljöfrågan.

– Jag tror på att bilda ett Safe Construction Council, säger Tomas Ringdahl, Akademiska Hus.

Utvecklingen av hållbart byggande i branschen drivs av Sweden Green Building Council. Tomas Ringdahl, regiondirektör på Akademiska Hus, menar att arbetet med att minska arbetsplatsolyckorna i byggbranschen skulle kunna drivas på liknande sätt. Han berättar om sina visioner på säkerhetsseminariet Säkra Byggen, som arrangeras av Sveriges Byggindustrier.

– Jag förespråkar ett Safe Construction Council, en sammanslutning av byggherrar som ska driva säkerhetsarbetet och utveckla gemensamma regler och en säkerhetsstandard för branschen.

Tomas Ringdahl menar att kvalitet är något som kommer automatiskt om man har ordning och reda på arbetsplatsen.

– Säkerheten är det drivande loket hos framgångsrika företag.

Ett annat sätt att skapa säkrare arbetsplatser är att få beställarna att ställa högre krav på entreprenörerna.

– Entreprenörer anpassar sig blixtsnabbt efter kundens krav.

Från Sveriges Byggindustrier satsar 50 miljoner kronor på att hjälpa sina medlemmar att komma till rätta med säkerhetsarbetet.

– Säkerhet är främst en attitydfråga, men utbildning och ledarskap är andra viktiga frågor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.