Nyheter

Sammanställning av mutmål

Sammanställning över mutmål 2012-2014:

Stat, Stockholms tingsrätt, dom 2014-09-03
Muta/bestickning
Fällande domar: fängelse i 3 år och 2 mån, resp 3 år.
Ärende: Kriminalvårdsmålet. Projektering av häkten mm.

Bostadsrättsförening, Malmö tingsrätt, dom 2014-08-15
Muta
Den tilltalade dömdes för givande av muta till villkorlig dom. Ingen företagsbot.
Ärende: Enskild byggfirma erbjuder ordförande vid BR förening bonus.

Kommun, Attunda tingsrätt, dom 2014-08-15
Muta/bestickning
Friande domar när det gället muta/bestickning.
De åtalade dömdes för bedrägeri, skattebrott, bokföringsbrott mm.
Ärende: Söderledsmålet. Huvudåtalet gäller ekonomisk brottslighet i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm.

Kommun, Göteborgs tingsrätt, dom 2014-04-28
Muta/bestickning
Två personer döms för mutbrott och bestickning till fängelse i 1 år och 2 mån.
Ärende: Kommunal tjänsteman tar emot muta från byggbolag.

Kommun, Falu tingsrätt, dom 2014-02-04
Bestickning/muta Döms för muta bestickning samt förverkande av utbytet av brottet.
Dagsböter i samtliga fall.
Ärende: Anställda inom byggsektorn bjuder kommunanställda på middag, event mm.

Kommun, Svea hovrätt, dom 2013-11-26 Västmanlands tingsrätt, dom 2013-02-14
Bestickning
Åtal ogillades
Ärende: Köp av del i villafastighet vilken färdigställts av byggbolag som har avtal med kommunen.

Kommun, Svea hovrätt, dom 2013-10-29 Solna tingsrätt, dom 2012-05-11
Muta/bestickning
Samtliga friades.
Ärende: Arenamålet. Sex personer stod åtalade för mutbrott i samband med byggandet av Friends arena i Solna.

Kommun, Göteborgs tingsrätt, dom 2013-10-18 Hovrätten Västra Sverige dom 2014-09-20
Muta
Döms för muta vid sju tillfällen. Påföljd: Villkorlig dom och samhällstjänst.
Ärende: Kommunal tjänsteman mottar måleritjänster och en värmepump.

Kommun, Stockholms tingsrätt, dom 2013-06-14
Muta/bestickning
Åtal ogillades, preskriberat.
Ärende: Byggbolag har stått för kostnader till ett privat bygge för en kommunal tjänsteman, Lidingöstad.

Kommun, Södertörns tingsrätt, dom 2013-03-19
Muta/ bestickning
Villkorlig dom för båda.
Ärende: En förvaltningschef mottog presentkort för resor av platschef för asfalts-bolag som stod i flerårigt ramavtal med kommunen.

Kommun, Hovrättten för Västra Sverige, dom 2013-04-26 Göteborgs Tr, dom 2012-03-06
Muta/bestickning
Döms till villkorlig dom och böter.
Ärendde: Fastighetsingenjör vid kommunalt bolag mottog elinstallationer privat.

Kommun, Hovrätten för Västra Sverige, dom 2012-12-12 Göteborgs TR, dom 2012-02-08
Muta/bestickning
Åtalet ogillades.
Ärende: Kommunal projektledare. Leverantör till kommun har utfört arbeten åt projektledarens döttrar utan faktura.

Kommun, Göta hovrätt, dom 2012-05-23 Norrköpings TR, dom 2011-12-09
Muta
Fastighetsförvaltaren dömdes för mutbrott. Fängelse i 1 år.
Ärende: Kommunal fastighetsförvaltare lät kommunen betala för privat bygge.

Försäkringsbolag, Svea hovrätt, dom 2012-05-25
Muta
Gruppchef på försäkringsbolag dömdes för fyra fall av grovt mutbrott.
Fängelse i 3 år.
Ärende: Privata reparationer bekostade av byggbolag.

Byggvaruhus, Linköpings tingsrätt, dom 2012-05-22
Muta/bestickning
Säljaren dömdes för mutbrott och byggföretagaren för bestickning, båda till villkorlig dom och dagsböter.
Ärenden: En säljare vid ett byggvaruhus underlät vid flertalet tillfällen att ta betalt för varor uthämtade av en byggföretagare

Källa: Institutet mot mutor, IMM