Nyheter

Sämre än väntat för Skanska

Skanskas rörelseresultat blev 1.650 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Det väntade resultatet var 1.807 miljoner kronor.

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2013 (jämfört med januari-december 2012) visar på något sämre resultat än förväntat. Resultatet för perioden hamnade på 1 080 miljoner kronor, vilket innebär ett tapp på 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012.

Orderingången i byggverksamheten uppgick till 120,0 (120,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 3 procent, medan orderstocken uppgick till 139,6 (146,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 4 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 6,00 kronor i fjol.

– När jag blickar framåt är utsikterna för Skanskas olika marknader och segment blandade, men sammantaget förbättras de sakta. Den makroekonomiska situationen i USA och Storbritannien förbättras. Vi förväntar oss att anläggningsmarknaden i våra större geografiska marknader förblir stabila eller förbättras under 2014. Den ökande aktiviteten på den amerikanska marknaden för OPS­projekt är positiv och vi positionerar oss för att dra nytta av detta, skriver Skanska vd Johan Karlström i rapporten.