Nyheter

Sämre än väntat för Skanska

Skanskas delårsrapport visade ett sämre resultat än väntat. Behovet av bostäder är fortfarande stort i Sverige och Finland, men utvecklingen bromsas av den ökade oron på finansmarknaden.

Flera av Skanskakoncernens verksamheter visade goda resultat, menar dess vd och koncernchef Johan Karlström. Men resultatet tyngs av en vikande bostadsmarknad i Norden och nedskrivningar av projekt i Storbritannien.

— I kommersiell utveckling var uthyrningsaktiviteten hög och under kvartalet tecknades kontrakt på 81 000 kvadratmeter. Inom infrastrukturutveckling avslutades försäljningen av vår andel i Ponte de Pedra för cirka 1,1 miljarder kronor med en vinst på 643 miljoner, säger Johan Karlström i en kommentar till delårsrapporten.

— Justerat för vinsten från försäljningen av Ponte de Pedra samt nedskrivningarna i Storbritannien var rörelseresultatet i nivå med samma period föregående år.

Intäkterna för januari till mars i år, jämfört med samma period 2007, uppgick till 31,5 miljarder kronor (28,5). Resultatet efter finansnetto landade på 1 220 miljoner kronor (851) för årets första kvartal. Det är sämre än de 1 166 miljoner kronor som analytikerna räknat med, enligt SME Direkt.