Nyheter

Samsyn kring utredning efter Vaxholmsdomen

Efter Vaxholmsdomen ska den svenska lagstiftningen ses över. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) träffade arbetsmarknadens parter under måndagen i ett samråd inför den kommande utredningen.

— Det finns en bred samsyn om inriktningen, sa Littorin.

Parterna har valt att inte invänta Arbetsdomstolens utslag i ärendet.
— Vi vill själva definiera det här arbetet. Vi kan inte överlåta åt andra att ta hand om konsekvenserna av domen, sa Littorin.Utredningen väntas dra igång under våren. Littorin menar att det brådskar med att komma igång med arbetet.
— Vi har hamnat i en sits där svensk rätt lite grann är i konflikt med svensk lagstiftning. Och det är en osäkerhet vi inte kan leva med.

Det första samrådsmötet präglades enligt arbetsmarknadsministern av lågmäldhet och konstruktivitet.
— Det finns en samsyn kring formen, arbetstempot och vad vi vill uppnå.

Lex Britannia och utstationeringslagen, som båda har underkänts av EG-domstolen, kommer att ingå i utredningen. Departementet arbetar nu med att ta fram direktiven för utredningen. En grupp av personer med juridisk spetskompetens ska sättas ihop, men om det kommer att bli en ensamutredare eller en grupp som får uppdraget är ännu inte klart.

Sven Otto Littorin menar dock inte att den svenska modellen hotas av EG-domstolens utslag.
— Tvärtemot slås den svenska konflikträttens status fast väldigt tydligt i domen, säger han.

Lagstiftningar som berörs av Lavalmålet

Lex Britannia är en bestämmelse i medbestämmandelagen och begränsar räckvidden av ett särskilt förbud mot fackliga stridsåtgärder. Förbudet fastställdes av Arbetsdomstolen i en dom 1989 rörande en blockad mot fartyget M/S Britannia. Lex Britannia ger svenska fackföreningar möjlighet att vidta stridsåtgärder med anledning av arbetsförhållanden som inte lyder under svensk lag.

Utstationeringsdirektivet reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på anställningsförhållandet när arbetstagare är utsända till ett annat land för att utföra arbete. Huvudregeln är att värdlandets land ska tillämpas. I Sverige har direktivets implementerats genom lagen om utstationering av arbetstagare.