Nyheter

Samverkan recept för ökad effektivitet

Det krävs bättre samverkan mellan beställare, projekterare och byggare om anläggningsbranschen ska bli mer effektiv. Det var parollen när FIA-dagen arrangerades i Stockholm.

— Äntligen är det någon som ser det här som en helhet. För oss konsulter är det oerhört viktigt att vi är med i projektets hela livslängd. Vi måste vara med i produktionsskedet och måste lära oss mer om drift- och underhållsskedet, sa Eskil Sellgren från konsultföretaget WSP.

FIA står för Förnyelse i anläggningsbranschen och bildades 2003. Bakgrunden är anläggningsbranschens låga produktivitet. När övrig industri ökade sin produktivitet med ungefär 87 procent mellan 1995 och 2005 har bygg- och anläggningsbranschen endast sett en ökning på 2 procent.

FIA arbetar för att förnya branschen och öka effektiviteten. Årets FIA-dag fokuserades på organisationens senaste handlingsprogram Effektivare anläggningsentreprenader.

I handlingsprogrammet förespråkar FIA bland annat att aktörerna oftare bör använda totalentreprenader för att frigöra kreativitet samt att tidigarelägga de geotekniska undersökningarna.

— Då minskar risken och fler aktörer törs lämna anbud. Ju mer som är känt vad som finns under marken desto mindre riskreserv behöver utförarna avsätta för det geotekniska, sa Helené From, utvecklingschef på Banverket.