Nyheter

Sanerar för ny stadsdel

Larvgrävarna har fullt upp med markberedningen. Foto: Peter Fredriksson

Saneringen och beredningen av marken i Karlskrona är en viktig del i det stora Pottholmsprojektet. 
För entreprenören Fredde Evaldssons del innebär det att han får ta stor miljöhänsyn vid schaktningsarbetena samtidigt som han själv får vara försiktig då både bly och cyanid finns i marken.

Under hösten handlade mycket om arbetet med att bereda marken och här har entreprenörerna stött på stora utmaningar. Marken har visat sig vara förorenad med bland annat cyanid, krom och bly.

För Fredde Evaldssons del innebär det att han får ta stor miljöhänsyn vid schaktningsarbetena samtidigt som han själv får vara försiktig.
– Ja, man stoppar helst inte in en prilla utan att ha tvättat händerna, säger han när vi möts på byggarbetsplatsen där han tillsammans med en annan grävare från Garnborns åkeri håller på med att gräva ur marken där det tidigare fanns en bensinstation.

Till skillnad från dem som arbetar på marken sitter han relativt skyddad i sin hytt, men vid grävning av djupa schakt är det munskydd som gäller, speciellt när man arbetar med de gamla fyllningsmassorna som bland annat kommer från den starkt förorenade Gasverkstomten.

Samma sak gäller för området kring den gamla bensinmacken där man fått gräva ned till cirka fyra meter för att få bort all gammal olja som läckt ut och förorenat jorden. 

– Det är ett spännande och stort projekt som innebär mycket arbete för vår del, och det är ju alltid välkommet med långa uppdrag. I vårt företag jobbar vi efter principen att man ringer efter oss vid behov, och det gör att det är ganska svårt att planera på längre sikt. Vi har 20 anställda så det gäller att hitta en jämn beläggning så att vi inte behöver friställa någon, säger han och berättar att företaget startades redan av hans farfar på 50-talet.

Därefter drev hans far verksamheten fram till 2004, då han satsade på skogsavverkningar.
Tajmningen kunde inte vara så mycket bättre eftersom stormen Gudrun slog till med full kraft och då expanderade företaget snabbt och hade som mest 30 anställda och 18 skogsmaskiner.

Marknaden planade ut och i samband med att Fredde började jobba i företaget utökade man efter några år med entreprenadverksamhet.
– Även om jag är skogsarbetare i grunden ville jag testa en ny bransch som var mer social, att sitta ensam i en skördare eller skotare i skogen och jobba är inte riktigt min melodi, säger Fredde som av allt att döma kommer att ta över företaget efter sin far.

Tidsplanen för det stora Pottholmsprojektet sträcker sig till en bra bit in på 2020-talet innan alla bostäderna är inflyttningsklara och den allmänna strandpromenaden är färdigställd.

Stadsdelen är tänkt att bli Karlskronas nya entré, där bebyggelsen nära vattnet tillsammans med en förvandling av infartsleden till en lummig stadsgata ska ge ett mer välkomnande intryck.

För tillfället handlar det mesta om att bereda marken och dra nya ledningsnät för fjärrvärme, fiber, el, vatten och avlopp. Detta gör att intilliggande gator öppnas, stängs eller smalnas av allt eftersom rör och ledningar kommer på plats, och ibland kan det bli riktigt trångt på gatorna vid rusningstrafik.

– Nu blir det snart bättre när är klara i den delen och då blir det lite enklare att njuta av utsikten. Det är inte var dag man gräver på en tomt med så fin havsutsikt, säger han.