Nyheter

Saneringen av BT Kemi försenas

Giftsaneringen efter BT Kemi i Teckomatorp har försenats flera månader. Anledningen är en schism mellan Skanska och en underentreprenör som ledde till att arbetet inte kom igång.

— Jag räknar med att vi drar igång i mitten på december, säger Skanskas projektchef Joakim Gustafsson till Sydsvenskan.
Mer gifter har påträffats och enligt Svalövs kommun behövs ytterligare 25 miljoner kronor.

I september skulle saneringsarbetena efter landets kanske mest kända miljöskandal ha börjat. Lastbilar fyllda med förorenade jordmassor skulle ha skeppats till Rotterdam i Holland där gifterna är tänkta att brännas ur jorden.
Skanska har dock brutit kontraktet med den danska underentreprenören RGS 90 som skulle sköta förbränningen, skriver Sydsvenskan.