Nyheter

Sång ska dämpa buller

Fågelkvitter ska skapa mer harmoni i städerna. Foto: Freeimages.

Buller i städerna orsakar både sömnsvårigheter och stress.

Nu blir Göteborg och London testarenor i ett projekt som ska skapa lugna oaser i städernas parker.

Porlande vatten och fågelkvitter är några av lösningarna.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 procent av EU:s befolkning utsätts för skadligt trafikbuller.

Att ständigt vara utsatt för höga ljudnivåer kan orsaka både stress, sömnsvårigheter och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

– Bullret leder till stora ohälsotal. Det här är en stor samhällsutmaning. Vi vill bidra till att lösa problemet genom att skapa en tyst oas i staden, säger Magnus Andersson, expert på innovationsföretaget IMCG.

Han leder projektet Tysta offentliga rum som bolaget initierat tillsammans med bland annat Johanneberg Science Park och Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).

Projektet har fått tio miljoner kronor i bidrag av Vinnova för att skapa lugn och ro i parker i London och Göteborg. Aktörerna satsar själva ytterligare tio miljoner.

– Vi har goda relationer med städerna sedan tidigare. Mycket av forskningen kommer att ske i Göteborg, där har vi nära till testlabb, och London är ett bra skyltfönster, säger Magnus Andersson.

Städerna välkomnar initiativet.

– De är väldigt glada att någon tar tag i detta. De vet att det är ett stort problem och de vill åtgärda det, men de har inte en jättestor verktygslåda.

Med hjälp av avancerad teknik kommer projektgruppen att dämpa störande ljud från intilliggande vägar. Samtidigt tillför de ljud som fågelkvitter och porlande vatten för att miljön ska upplevas mer harmonisk.

– Det gäller också att ha en visuell del som förstärker. Hur man påverkas av ljud beror mycket på hur man uppfattar det. Ljudet av vatten kan vara väldigt likt buller, men det ena uppfattas som positivt och det andra negativt. Om man ser en fontän kopplas ljudet tydligt till vatten, säger Magnus Andersson.

Han konstaterar att det i dag finns passiva lösningar mot buller, som bullerplank. Däremot är det ont om aktiva system.

– Det finns ett stort behov. Vi kommer att arbeta med modulbaserade system för att underlätta för tredje part. Det är en viktig del. Vi har redan fått förfrågningar från forskare som arbetar med att utveckla glas.

Nu inleds arbetet med att ta fram en teknisk infrastruktur för att få allt att fungera smidigt. Nästa vår räknar IMCG med att kunna demonstrera tekniken i de två städerna.

– Målet är att ta fram affärslösningar och tekniska prototyper som kan komma ut på marknaden på sikt.

Aktörer, Tysta offentliga rum

IMCG leder projektet och innovationsprocessen.

Johanneberg Science Park

Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP)

Institutionen för kulturvetenskap inom Göteborgs Universitet och KSE Gruppen AB bidrar tillsammans med forsknings- och ämnesexpertis samt med teknik och testlabb.

Mottagarsidan representeras i projektet av Göteborgs Stad och Londons stadsledning samt Älvstranden utveckling AB.