Nyheter

Sänkt prognos för påbörjade småhus

Foto: Getty Images

Trä- och Möbelföretagen sänker prognosen för påbörjade småhus från 10 000 till 9 500 för 2019. 
Samtidigt ökar prognosen för levererade flerbostadshus i trä. 
Det visar årets första Trähusbarometer.

För helåret 2018 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 5 803 ordinära småhus, en minskning med 20 procent jämfört med helåret 2017.  

– Den rådande bostadspolitiken, tillsammans med bankernas bitvis överdrivna tolkningar av Finansinspektionens kreditrestriktioner samt även kommunernas otillräckliga markanvisningar, leder till att bostadsbyggandet sjunker kraftigt trots ett gravt underskott på bostäder och obalans mellan utbud och efterfrågan, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 

Enligt TMF:s statistik levererades under 2018 totalt 3 656 lägenheter med stomme av trä, en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2017. För 2019 visar TMF:s prognos dock på en ökning av levererade flerbostadshus av trä med 6 procent jämfört med 2018.  

TMF:s prognos för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen

/Redaktionen