Nyheter

Sänkt vinst för Peab

Kraftigt minskad vinst och orderingång. Så kan Peabs delårsrapport sammanfattas. Men vd:n Mats Paulsson är positiv om framtiden.

Sifforna är tydliga. Vinsten före skatt blev 183 miljoner kronor för första kvartalet 2009. Under samma period förra året var vinsten 275 miljoner kronor.

Orderingången var 7 miljarder kronor under kvartalet. Det kan jämföras med 9,5 miljarder under första kvartalet 2008. Nedgången avspeglar den minskade efterfrågan på bostäder och lokaler.

Men Peabs vd Mats Paulsson är ändå nöjd:
– Vår orderstock är fortfarande på en tillfredställande nivå och uppgår till 24,1 miljarder jämfört med 24,2 miljarder vid utgången av 2008, säger Mats Paulsson i rapporten.

Han konstaterar att det blir tufft 2009 och 2010 men lyfter samtidigt fram flera faktorer som talar för att efterfrågan på bygginvesteringar blir stor.

Orderingången på anläggningssidan ökade med 11 procent under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2008 och Mats Paulsson spår en fortsatt stor efterfrågan på grund av att det i höst satsas mer statliga pengar på infrastruktur.

Dessutom tror Mats Paulsson att de kraftiga räntesänkningarna leder till att det byggs mer. Bostadsbehovet, och framför allt behovet av hyresrätter, är stort.

– Med en effektiv produktion och rimliga markpriser ser vi förutsättningar för ett ökat antal hyresrättsprojekt framöver. Kommuner med bostadsbrist framför önskemål om att snabbt komma igång med bostadsproduktion för att kunna möta efterfrågan, säger han i rapporten.

I delårsrapporten redovisas inte de kontrakt på 4 miljarder kronor som Peab fått den senaste veckan. Kontraktet att bygga Sveriges nya nationalarena för fotboll i Solna är värt 2,2 miljarder kronor och Peabs största enskilda order någonsin.