Nyheter

Sänkta energikostnader med hjälp av ISO-standard

Sänkta energikostnader och minskade utsläpp av växthusgaser med hjälp av ISO-standard. Företag kan minska sin energianvändning med hjälp av en global ISO-standard för energiledning. — Ett systematiskt arbetssätt för energifrågor bör vara intressant för ett stort antal företag och organisationer i Sverige, säger Johanna Moberg på Energimyndigheten.

I Sverige samlar SIS, Swedish Standards Institute, företag och myndigheter som arbetar med frågan i en kommitté.

Den globala standarden finns sedan några månader på svenska och kan användas tillsammans med andra ledningssystem inom ISO.

De företag som vill kan också certifiera sig. Därmed uppfyller företagen ett av de krav som Energimyndigheten ställer på företag som vill få skattelättnader. Energimyndigheten har ett särskilt program för företag som vill minska sin energiförbrukning. Men för dem som vill ingå i programmet är det bråttom, år 2012 är sista året att ansöka.

Å andra sidan är skattelättnaden, 0,5 öre per kilowattimme, kanske inte den största besparingen i sammanhanget, enligt Johanna Moberg. Den stora besparingen handlar istället om den minskade energianvändningen, vilket alla företag kan tjäna på.

– Det finns stora summor att spara för de företag som arbetar systematiskt. Om man tar ett helhetsgrepp kan man göra effektivare insatser. Istället för att ersätta en värmepanna kanske man inser att man inte behöver den alls, säger Johanna Moberg som är handläggare på Energimyndigheten och en av dem som arbetat med standarden i den svenska kommittén.

Många företag som använder mycket energi, till exempel inom pappersindustrin, stålindustrin, och livsmedelsindustrin har redan certifierat sig inom energiledning. Men Energimyndigheten har tidigare gjort beräkningar att betydligt fler, omkring 1000 företag skulle kunna vara aktuella för deras program.

Standarden för energiledningssystem, SS-EN ISO 50001, ska nu kompletteras. Bland annat med detaljer om hur en energikartläggning ska göras och hur man i detalj gör för att mäta energiförbättringar.

– Tanken är att ge ännu mer hjälp genom att konkretisera inte bara vad man ska göra utan också hur man ska gå tillväga. Vi välkomnar nya deltagare i arbetet som fortsätter i den svenska kommittén, säger Stefan Tangen, projektledare på SIS.

Standarden Energiledningssystem – Krav med vägledning för användning (SS-EN ISO 50001:2011) finns att köpa hos SIS.