Nyheter

Sanktionsavgift för ”svartbygge”

Logistikcenter i Gårdsten. Bild: Serneke.

Serneke började bygga ett logistikcenter åt Gårdsten Lagerhus AB utan att alla tillstånd var klara.

För detta har Byggnadsnämnden i Göteborg fattat beslut om sanktionsavgift på drygt 2,2 miljoner kronor.

I somras uppdagades det att det sakandes bygglov för logistikcentret i Gårdsten. Kommunen hade inte kunnat ge bygglov eftersom det saknas en nybyggnadskarta. En förrättning pågick på fastigheten.

På sin hemsida skriver Göteborg stad att Byggnadsnämnden har fattat beslut om sanktionsavgift till maxbeloppet 2 225 000 kronor för påbörjad byggnation av det logistikcentrum som Gårdstens Lagerhus AB bygger i Gårdsten. Byggnationen omfattar 5 000 kvadratmeter. Bygget bedrivs som en totalentreprenad.

Samtidigt som planändring pågick, påbörjade byggaktören Serneke arbetet utan att alla tillstånd var klara vad gäller två av fyra byggnader på området, en lagerlokal och ett fyra våningar högt kontorshus.

– I arbetet med att planera och bygga i Göteborg är det avgörande med goda relationer mellan staden och dess byggaktörer. Det är också viktigt att följa lagen, lagstiftningen gäller alla och från den kan ingen av oss göra undantag, kommenterar byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne beslutet om sanktionsavgift.

– Det är ovanligt att byggen av den här omfattningen saknar bygglov, har Fredrik Andersson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg stad, tidigare sagt till Byggvärlden.

Beslutet har inte vunnit laga kraft ännu, och fram till dess att det gör det går det att överklaga.