Nyheter

Särskilt ID06-kort för asylsökande

Sveriges byggindustrier (BI) vill göra det lättare att kontrollera om asylsökande har rätt att arbeta i Sverige. De har nu lagt fram ett förslag till Migrationsverket om att myndigheten ska kunna utfärda och spärra ID06-kort.

Vid ombyggnationen av Skatteverkets kontor i Solna visade det sig att 17 av de anställda hos företaget Contender demolering inte hade rätt att arbeta i Sverige, men trots det hade ID06-kort och skattesedlar.

– Det här är ett speciellt fall. En del av de anställda hade LMA-kort som gått ut, några hade tillstånd som gällde för andra branscher och vissa hade förfalskat sina kort, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på BI.

När människor kommer till Sverige kan de undantas från kravet på arbetstillstånd medan de söker asyl. Det står då skrivet på baksidan av personens LMA-kort – det kort som Migrationsverket utfärdar för att visa att en person är asylsökande.

Tillståndet dras in om personen får avslag på sin asylansökan men Migrationsverket har inget ansvar att informera arbetsgivaren om det. Det är i stället arbetsgivaren som regelbundet måste kontakta myndigheten för att försäkra sig om att de anställda fortfarande har rätt att jobba i landet. Inte heller Skatteverket får normalt sett veta att ett tillstånd har dragits in.

Det är därmed möjligt att en arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter för en person som inte har rätt att jobba i Sverige – utan att Skatteverket reagerar.

– Migrationsverket har säkerligen goda skäl att ha dessa rutiner eftersom det handlar om en utsatt grupp, men konsekvensen för individerna och för de personer som förväntas anställa dem är att det blir krångligt, säger Peter Löfgren.

BI har nu därför föreslagit att Migrationsverket ska kunna utfärda särskilda ID06-kort för byggbranschen i samband med att de ger asylsökande rätt att jobba. Myndigheten ska även kunna gå in och spärra ID06-kort för en person som blivit av med sitt arbetstillstånd.

– Man behöver hitta smidigare sätt att kontrollera att en asylsökande faktiskt har rätt att jobba i byggbranschen. Det här skulle ge företagen möjlighet att kontrollera det i realtid på ID06-hemsidan, säger Peter Löfgren.

Enligt honom har Migrationsverket initialt ställt sig positiva till förslaget. De ska nu utreda om det är genomförbart rent lagmässigt. BI har även erbjudit sig att stå för de kostnader som det skulle innebära för myndigheten att införa systemet.

 

Marie Bergström
[email protected]