Nyheter

Satsar 300 miljoner på äldrebostäder

Äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun. Foto: Getty Images

Behovet av bostäder som är anpassade för äldre är stort.  Därför föreslår regeringen, i vårändringsbudgeten för 2020, en förstärkning om 300 miljoner kronor till Statens Bostadsomvandling AB, SBO.   

Behovet av bostäder som är anpassade till äldres behov är stort på många håll i landet. Särskilt i kommuner med svaga bostadsmarknader är det svårt att kunna finansiera omvandling av befintliga bostäder för att passa äldres behov. 
Statens Bostadsomvandling AB, SBO, har uppdraget att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre. 
– Kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge SBO utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

På orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad är det svårt för kommunen att skapa de bostäder som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan. Svaga bostadsmarknader gör att kommunala bostadsbolag har svårt att investera i bostadsomvandlingar.

Hittills har SBO, omvandlat drygt 1000 lägenheter på 35 orter i Sverige.