Nyheter

Satsar 85 miljoner på energieffektivisering

Nästa tisdag ska Stockholms fastighetsnämnd ta beslut om att satsa 85 miljoner kronor på energieffektivisering av 14 fastigheter.

Effektiviseringen av de totalt 144 000 kvadratmeterna ska genomföras av YIT och pågå under två år. Åtgärderna ska minska koldioxidutsläppen med 812 ton, vilket motsvarar 232 bensindrivna bilar eller 89 oljeeldade villor.

Åtgärder som kommer att genomföras är till exempel:

– installation av värmeåtervinning
– återvinning av överskottsvärme från kylmaskiner
– konvertering till fjärrvärme och bergvärme
– sänkning av för höga innetemperaturer
– byte eller renovering av uttjänta fläktar och pumpar
– byte eller renovering av gamla undercentraler
– byte av gamla radiatorventiler, returventiler och termostater

Fastigheterna som ingår är Abjörn 15, Alstavik 1, Biografen 2, Dosthoffska huset 1, Eldkvarnen 1, Fiskaren större 21, Gurkan 2, Hasseln 4, Heimdall 22, Pilträdet 11, Pilträdet 9, Skansen 23, Stadsgården 1 samt Svavelsyran 3.