Digitalisering

Satsar miljarder på datacenter i trä

I Falun bygger Ecodatacenter just nu ut sin site med ett nytt datacenter, som ska inrymma åtta nya serverhallar. Foto: Ecodatacenter

Digitaliseringen kräver inte bara ny teknik, utan även nya byggnader. I Falun bygger Ecodatacenter just nu ut sin site med ett nytt datacenter, som ska inrymma åtta nya serverhallar.
– De kommande åren räknar vi med att investera flera miljarder kronor på vår anläggning, säger Pierre Welander, projektchef på Ecodatacenter.

I industriområdet Ingarvet i Falun har Ecodatacenter sin main site i Sverige. Ett stenkast från Falu gruva, och granne med Falu Energis & Vattens stora biobränsle-eldade kraftvärmeverk och deras stora faluröda pelleltslador reser sig en nybyggd stomme av KL-trä. Det är Ecodatacenterns nya datacenter som är under uppbyggnad och som ska komplettera det befintliga datacentret med åtta nya serverhallar.

Närheten till energiverket främjar ett hållbart samarbete mellan parterna. Genom Ecodatacenters integration med Falu Energi & Vatten återvinns värmen till ett fjärrvärmesystem för Falu kommun.

– Överskottsvärme från datacentret återvinns till Falu Energi, som bland annat använder energin till sin pelletstillverkning. Värmeåtervinningen och att vi använder hundra procent förnybar energi är något som gör oss unika, säger Pierre Welander.

De stora utmaningarna med att bygga just datacenters handlar om tid, tajming och installationer,
enligt Pierre Welander. Foto: Susanne Bengtsson

Alstrar mycket värme

Utrustningen inne i datahallarna alstrar stora mängder värme. Kyla måste tillföras för att kyla ner utrymmena till optimala temperaturer. Frikyla i kombination med nödkyla utgör en del av alla nödvändiga installationer.

För att klara att hålla en utlovad tillgänglighet förses serverhallarna även med reservelslösningar i form av batteri- och transformatorrum, generatorbyggnader och dieselaggregat. Minst 16MW reservkraft måste finnas tillgängligt.

– Vi erbjuder våra kunder tillgänglighet och måste skydda anläggningarna mot allt från elavbrott till fysiskt intrång.

Ecodatacenter samarbetar med företag som är specialister på bland annat skalskydd och brandskydd. Kunderna finns i hela världen och behoven varierar. Vissa hyr ett rack i en hall, medan andra hyr en hel hall eller ett helt hus.

– Lagring är inte lika energikrävande som till exempel beräkningar och AI-tjänster.

Byggpartner entreprenör

Ecodatacenter har anlitat Byggparter i Dalarna som entreprenör vid byggandet av det nya 7000 kvadratmeter stora datacentret. Både stomme, innerväggar och tak är av korslimmat trä och limträ eftersom en låg klimatpåverkan är en viktig parameter i datacentrets klimatkalkyl. I anslutning till den ska det även byggas fyra kylcentraler, en generatorbyggnad och Ecodatacenters nya huvudkontor med plats för 40 anställda. Kostnaden beräknas till närmare en miljard, och centret ska stå klart om ett år.

Byggpartner i Dalarna har anlitats som entreprenör. Foto: Susanne Bengtsson

I det befintliga datacentret har precis två nya hallar tagits i drift och i augusti blir ytterligare två hallar färdigställda.

– Digitaliseringen gör det svårt att bromsa serverhallarnas framfart. Man pratar om att allt finns sparat i molnet, men det är ju vi som är en del av molnet, säger Pierre Welander.

Tid och tajming en utmaning

De stora utmaningarna med att bygga just datacenters handlar om tid, tajming och installationer, enligt Pierre Welander.

– Tiden är en stor utmaning och det gäller att göra beställningar och olika moment i rätt ordning. Datahallar är enormt installationstäta byggnader där olika system är beroende av varandra. Det är ett jättepussel som ska läggas och det gäller att ta allt i rätt ordning.

När den nya byggnaden står klar kan marknaden erbjudas ytterligare ledig kapacitet om 15MW. Den totala kapaciteten i Falun kommer ha en effekt på 80 MW.

FAKTA ECODATACENTER:

Grundades: 2014. Areim gick in som huvudägare 2018

Huvudsite: Finns i Falun och kommer kunna erbjuda 80 MW vid full utbyggnad av siten. I dagsläget finns fyra serverhallar i drift, men om ett år står ytterligare åtta hallar klara.

Övriga siter: Arctic Site i Piteå och City Site i Stockholm

Byggentreprenör: Byggpartner