Nyheter

Satsar på serietillverkade koncepthus i korslimmat trä

Koncepthus med stomme i korslimmat trä. Bild: Arkitema Architects

Viktor Hanson och Arkitema Architects lanserar en gemensam satsning på serietillverkade koncepthus i korslimmat trä.
Serietillverkningen sänker produktionskostnaden och leder till att fler människor kan efterfråga bostäderna.

Tanken enligt Viktor Hanson och Arkitema är att skapa en möjlighet för en bred målgrupp att efterfråga kvalitetsbostäder. Koncepthusen ska vara ekonomiskt tillgängliga bostäder byggda av hållbara material med en hög arkitektonisk nivå. Genom att välja ut några av de viktigaste kvaliteterna och välja bort andra sänks kostnaderna för bostadsbyggandet.

– Vi är inte bäst första gången, utan vi blir bättre av att öva, vidareutveckla, förfina och skapa en riktigt bra produkt. På så sätt kan vi få ner byggkostnaderna så att fler människor kan efterfråga det som byggs, säger Kristina Peters, affärsområdeschef och partner, Arkitema Architects, i ett pressmeddelande. 

Koncepthusen utgår från behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder för en bred målgrupp. Den ekonomiska effektiviteten uppnås genom en serietillverkad konstruktion i korslimmat trä som kapar både byggkostnader och byggnadstid. Bruket av en stomme i korslimmat trä minskar koncepthusens miljöavtryck och kortar även byggtiden. Den kortare byggtiden och serietillverkningen av koncepthusen kompenserar därmed för den högre materialkostnaden med korslimmat trä.

– Genom att bygga på ett mer rationellt sätt kan kvaliteten i byggnationen ökas, kostnader sänkas och hållbarhet ges ett utökat fokus, säger Peter Nilsson, vice vd på Viktor Hanson.

En viktig komponent i koncepthusen är att den arkitektoniska kvaliteten inte ska kompromissas. De nya typhusen får fasader i tegel eller skiffer, högre takhöjd i bottenvåning samt extra omsorg i utformning av gård och gemensamma lokaler.