Nyheter

Satsningar på industriområden när Skellefteå växer

Skellefteå
I Bergsbyn byggs ett industriområden öster om Skellefteå. Bild: MAF

Ytterligare två nya industriområden kommer utvecklas i Skellefteå. Det ena kommer fokusera på logistik och det andra blir en företagspark med 30 nya tomter i nära anslutning till Northvolts nya fabrik. 

Ett nytt industriområde med fokus på logistik ska växa fram vid Hammarängen, Skellefteå Södra. Det kommer ligga strax intill det befintliga industriområdet som finns på plats idag.

-Tanken är att underlätta de transportflödena i ett snabbt växande Skellefteå, genom att skapa ett logistiskt nav med närhet till både E4:an och flygplatsen, säger Fredrik Lindberg, projektledare Skellefteå kommun.

Transport och logistik

Hela industriområdet delas in i 20-tal nya industritomter och verksamheten på området är tänkt att utgöras av företag kopplade till transport och logistik, men även lager och lättare tillverkning.

Infarter till området kommer att byggas från väg 364 och från den gamla Burträskvägen och Betongvägen.

Projektet utförs tillsammans med Skanska. Ett hållbarhetsprogram har tagits fram för att strukturera upp arbetet med hållbarhet både i projekteringsfasen och produktionsfasen.

Hammarängen söder om Skellefteå. Bild: Skellefteå kommun. default

Nya industritomter

Samtidigt annonserar nu kommunen att en ny företagspark ska byggas i Bergsbyn i närheten av Northvolts nya fabrik. Totalt handlar det om cirka 30 industritomter.

-Området ska komplettera närliggande tyngre industrier och erbjuda service till företag och människor som befinner sig i Skellefteås expansiva östra delar, säger Per Henriksson, projektledare Skellefteå kommun, som tillsammans med Yvonne Nyman är en av projektledarna för projektet.

Det är tillsammans med NCC som entreprenör cirka 30 industritomter nu kommer att förberedas. Området är 38 hektar stort och ligger direkt väster om Northvolt.

Östra Skellefteå

Skellefteå Site East är ett område som sedan tidigare etablerats i anslutning till Northvolt och vann utmärkelsen för Hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2021.

-Kommunens ambition är att området likt Site East ska ha en stark hållbarhetsprofil. I projektet Bergsbyns företagspark kommer vi att ta tillvara på tidigare erfarenheter och insikter för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet. För att hela tiden bli ännu bättre, säger Yvonne.

Båda projektet kommer att certifieras via CEEQUAL som är en hållbarhetscertifiering för anläggningsbranschen.

För att certifiera ett projekt enligt CEEQUAL krävs ett omfattande miljöarbete. Både under projekteringsfasen och produktionsfasen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs mer: Northvolt bygger ny fabrik