Nyheter

SBB köper 20 procent av aktierna i JM

Ilija Batljan, vd SBB. Foto: Susanne Bengtsson

SBB förvärvar 20,08 % av aktierna i JM från norska OBOS. JM blir därmed ett intressebolag till SBB. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har förvärvat 13 975 000 aktier i JM AB till en kurs om 326,30 kronor per aktie från norska fastighetsutvecklaren OBOS. Affären är värd motsvarande 4,56 miljarder kronor. Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktierna och rösterna i JM vilket gör att SBB blir bolagets största aktieägare

SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka (baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021) med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet, enligt SBB.

SBB är Nordens ledande samhällsbyggare och största fastighetsutvecklare med en byggrättsportfölj om 42 000 lägenheter med en majoritet av byggrätterna i Nordens största städer. Köpet av aktierna i JM tillför exponering mot ytterligare 37 300 lägenheter med en majoritet i Stockholm och Uppsala.

SBB är sedan tidigare storägare i flera börsnoterade bolag som bland annat Offentliga Hus, Hemfosa och Heba. Förvärvet av aktierna i JM stärker bolaget ytterligare.
– SBB:s fokus på bostäder och äldreboenden samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär. Vi är fortfarande bara i början på SBB:s värdeskapande till sina aktieägare, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.