Nyheter

SBC säljer sitt dotterbolag

SBC ska sälja sitt dotterbolag SBC Mark. Dessutom begär styrelsen en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor.

Dotterbolaget SBC Mark har haft ansvaret för projektutveckling av bostäder inom SBC. Företaget har nischat sig mot att bygga bostäder i attraktiva storstadsområden.

Det är också SBC Mark som har varit beställare av det problemtyngda projektet Eolshäll i Mälardalen i Stockholm.

Nu vill SBC sälja dotterbolaget.
– SBC Mark har byggt upp en stor projektportfölj och vår bedömning är att vi skulle behöva ännu mer kapital och personalresurser om vi skulle slutföra alla. Det är inte det vi ska satsa på, nu ska vi i stället ägna oss åt kärnverksamhet och förvaltning, säger Helena Skåntorp, vd på SBC.

SBC:s styrelse ska föreslå aktieägarna att göra en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor. Emissionen är garanterad av SBC ekonomisk förening, vilket innebär att om ingen av de nuvarande aktieägarna vill köpa fler aktier går föreningen in med hela summan.

Helena Skåntorp säger att emissionen inte ska påverka bospararna.
– Den dagen vi ska sälja SBC Mark får vi ta en diskussion. Det är fyra parter inblandade i bosparandet, förutom bospararen är det Handelsbanken, SBC ekonomisk förening och SBC Mark, säger Helena Skåntorp.

Styrelsen för SBC har även beslutat att skriva ner SBC Marks fordran på bostadsrättsföreningen Sällheten med 45 miljoner kronor.

– Vi har sålt mark till föreningen för att bygga bostadsrätter. Men med dagens marknad tror vi inte att de kan betala så mycket, säger Helena Skåntorp.

Dessutom skriver styrelsen ner innehavet i det spanska intressebolaget Viamare Promoinvest med 6 miljoner kronor.

Är det ekonomisk krisläge i SBC?
– Nej. Men vi har blivit påverkade av Eolshällprojektet och marknaden som har blivit mycket mer begränsad. Vi gör emissionen för att i lugn och ro kunna gå tillbaka till vår kärnverksamhet, säger Helena Skåntorp.

Tvingas ni till de här åtgärderna på grund av felaktiga tidigare beslut?
– Inte alls. Tanken var att vi skulle växa i organisationen och bemanna upp oss men nu ser marknaden ut som den gör. Nu ska vi satsa på ett fåtal av våra projekt, säger Helena Skåntorp.

I dagsläget har SBC Mark en portfölj om 1 500 lägenheter i planerad produktion samt 500 lägenheter i samarbetsprojekt.