Nyheter

Schysta chefer ger friska medarbetare

Ett strategiskt, genomtänkt ledarskap utan kelgrisar och hackkycklingar i en organisation, där alla blir sedda och rättvist behandlade. Det håller medarbetarna friska, enligt en doktorsavhandling av Ulrich Stoetzer.

Relationerna på jobbet är avgörande för hur man mår. Det vet alla, även de som inte har börjat jobba än.

– Ska man kunna rekrytera den personal man vill ha måste man kunna visa att man behandlar folk väl. Det håller inte med enbart belöningssystem.

Det säger Ulrich Stoetzer. Han är psykolog och har skrivit sin doktorsavhandling om relationerna på jobbet.

Han ville hitta en annan vinkel än all problemfokusering när det gäller arbetsmiljön. Så tillsammans med kolleger på Arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet bestämde han sig för att i stället undersöka hur det kommer sig att folk verkar vara friskare än genomsnittet på vissa företag.

Vad de har kommit fram till är att man satsar aktivt på ledarskap i de friska företagen. Man har en uttalad ledarstil som är gemensam, vilket gör att medarbetarna vet att de får samma rättvisa respons, oavsett vilken chef de går till. Och då är det inte millimeterrättvisa vi pratar om.

– Det handlar om att känna sig schyst behandlad. Det är okej med skillnader om man förstår varför, säger Ulrich Stoetzer.

Arbetet är så mycket mer än att utvecklas yrkesmässigt. Att gå in i yrkeslivet innebär också vi utvecklas tillsammans med andra människor.

– Bra relationer är en del av vår grundtrygghet, så det är inte konstigt att det påverkar vårt psyke. Man blir stressad av dåliga och oförutsägbara chefer i dåliga organisationer, säger Ulrich Stoetzer.

Han hoppas att snart få utvärdera något fall där man prövat hans forskningsresultat som verktyg. Det är svårt att mäta i minskade sjuksiffror, det tar så lång tid innan man kan avläsa något när det gäller långtidssjukskrivningar.

– Men rättvisan eller kvaliteten på relationerna i organisationen kanske kan mätas.

Så fungerar en frisk organisation

– Man blir behandlad med respekt och vänlighet.

– Man blir lyssnad på som individ.

– Cheferna strävar efter att alla ska bli behandlade lika. De låter inte sina egna personliga preferenser styra.

– Cheferna ger snabb återkoppling.

– Man ser till de anställdas rättigheter.