Nyheter

SD och rödgröna fick igenom Lex Laval-utredning

De rödgröna och Sverigedemokraterna fick som de ville. Riksdagen ber regeringen att tillsätta en utredning om Lex Laval. Opositionspartierna hoppas att facken snart får lättare att kräva högre löner till utländsk arbetskraft.

De rödgröna och Sverigedemokraterna lyckades nyligen få majoritet för förslaget i arbetsmarknadsutskottet. Och i går eftermiddag kom riksdagsbeslutet. Enligt beslutet ska utredningen om Lex Laval vara klar senast den 1 september nästa år. Syftet är att reda ut vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv.

De lagändringar som genomförts av den borgerliga regeringen har kritiserats hårt av de rödgröna och fackförbunden.

Med nuvarande regler får facken bara använda stridsåtgärder för att träffa kollektivavtal med ett utländskt företag om avtalet ger bättre villkor än arbetstagarna redan har i hemlandet.

Det räcker att det utländska företaget säger att de anställda har lika bra villkor.

Byggnads ordförande Hans Tilly har i tidigare uttalanden sagt att facken därför tvingas acceptera utländska kollektivavtal och anställningsavtal. Företagen visar upp ett avtal men har ett annat i byrålådan som de anställda tvingas skriva på. Och avtalet i byrålådan har lägre lönenivåer menar han.

Facken får dessutom bara kräva lön som motsvarar miniminivån i ett svenskt branschavtal på området.

De rödgröna och Sverigedemokraterna vill också att regeringen på EU-nivå ser till att utstationeringsdirektivets regler tolkas som ett golv — inte som ett tak för de löne- och anställningsvillkor som kan krävas av de utländska företagen.

Riksdagen beslutade även att Sverige ratificerar ILO-konvention 94, som innebär att offentliga myndigheters upphandlingar ska innehålla villkor som garanterar arbetare löner och arbetstid.