Nyheter

Se inte temporära byggnader som en nödlösning

Det har varit mycket debatt om tillfälliga bostäder som ställs till förfogande för att lösa bostadsbrist och om temporära skolor i landets kommuner, som plötsligt står med en befolkningstillväxt som ingen hade kunnat föreställa sig.

Temporära lösningar finns överallt i vårt samhälle. Men tyvärr blir de inte hyllade och lyfts fram på det sättet som de faktiskt förtjänar. Istället blir de problematiserade – vilket är synd. Detta eftersom vår slit- och slängkultur inte är hållbar i det långa loppet. Det finns behov av temporära lösningar om vi vill skapa en cirkulär ekonomi och se till att säkra att jordens resurser inte går till spillo.

Varenda dag skapar vi på Temporent temporära lösningar i hela Norden och modulerna används för så varierande ändamål som kontor, skolor, förskolor och sjukhus. Fördelen är att modulerna kan flyttas när ett behov upphör och ett annat uppstår. På så sätt stannar materialen i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt, utan att bli till avfall.       
Man lägger mycket resurser på att räkna ut förändringar kring hur och var vi bor och inte minst hur befolkningstillväxten förväntas öka eller sjunka. Duktiga statistiker skapar befolkningsprognoser och framskrivningar – och kan förutse fluktuationerna ungefär tio år i förväg.

Men trots uträkningar och statistik uppstår det i alla fall pucklar. Man kan till exempel inte förutspå hög fertilitet eller hög invandring – och man får bygga fler bostäder och skolor i en rasande fart, för när behovet väl uppstår är det ofta akut. När man pratar om att man har behov av en skola är det oftast för att man behöver den omedelbart.

Problemet är bara att det tar flera år att bygga nya skolor och bostäder, vilket inte löser de akuta behoven som uppstår. Därför måste vi inse att det inte alltid är möjligt att förutspå demografiska tendenser tio år in i framtiden, utan istället ta behovet av flexibilitet när det gäller institutioner och bostäder allvarligt. Det är en existerande verklighet och så kommer det nog alltid att vara. Våra förändrade behov av fler eller färre byggnader kommer förmodligen alltid att finnas.

Om vi ser på förändringarna som ett faktum, kan vi som samhälle börja att använda oss av dem på ett flexibelt och hållbart sätt. Temporära lösningar som är prioriterade och producerade med fokus på hög kvalitet är essensen av hållbarhet, eftersom användandet av dem kan recirkuleras. Det finns ju inget som säger att alla de skolor och byggnader som byggs just nu inte står tomma om 15 år. I så fall har vi använt och slösat bort en massa av jordens resurser på att bygga nytt, vilket är långt ifrån hållbart.

Flexibla modulbyggnader är effektiva, kan anpassas till konkreta projekt, samtidigt som projekterings- och uppförandekostnader, kan hållas nere på ett minimum. Dessutom är de bra isolerade och har ett väldigt bra inomhusklimat. De studerande ska inte tvingas bo i containrar.  

Så om statistiker, planerare och politiker verkligen har en ambition om att skapa en cirkulär ekonomi, bör de öppna ögonen för alla de flexibla och temporära lösningar som redan finns och som kan hjälpa till att lösa samhällets omedelbara problem på ett hållbart sätt.

Det temporära är inte en nödlösning. Det är ett villkor. Och om vi ser till att acceptera det, kan vi använda det på ett cirkulärt och hållbart sätt. Temporära lösningar bör hyllas som det hållbara verktyg de faktiskt är.

Erik Gutenwik, VD i Temporent AB