Nyheter

Se upp för dåligt teamwork

Teamwork hämmar kreativiteten. Det har en kommunikationsforskare kommit fram till i sitt projekt. Men det går att undvika de inbyggda fällorna, bara man är medveten om dem.

Teamwork brukar framhållas som de goda idéernas bästa jordmån. Men arbetsmetoden är snarare en hämsko för kreativiteten, anser Brian Lystgaard Due. Han är doktorand vid Köpenhamns universitet, där han driver ett nytt forskningsprojekt om idéutveckling i team.
— I det moderna samhället har vi stirrat oss blinda på idén om hur fantastiskt teamwork är. Vi har infört det helt okritiskt i alla sammanhang, säger Brian Lystgaard Due.
I sin forskning har han videofilmat möten som vanliga medarbetare har haft på olika företag. Alltså inga idématadorer med kreativitet som huvuduppgift. Resultatet är nedslående. Många är fällorna som hindrar gruppen från resultat.

Lättja.Det finns alltid latmaskar som finner arbetsformen perfekt. De är ofta duktiga på att verka initierade och upptagna, men låter de andra göra jobbet, så kallad free riding.

Maktkamp.Om man inte bestämmer från början vem som har det formella ansvaret, uppstår maktkamp om ledarskapet. Där hamnar energin i stället för på idékläckandet.

Ineffektivitet.Typiskt för teamwork är att man inte utnyttjar specialisternas kompetens fullt ut.

Slapphet.Men har inte förberett sig ordentligt och samlat data, utan tror att man kan sitta och fika och småprata, så kommer idéerna bara.

Prestationsångest.Man är så upptagen av att försök säga något klokt eller rentav imponera att man inte kommer på ett enda ord.

Blockering. Man lyssnar så intensivt på andra att man glömmer vad man själv hade tänkt eller blockerar sin egen kreativitet.

Husfriden.Men lägger sig på lägsta möjliga ambitionsnivå för att inte stöta sig med varandra.

Bländverk.Gruppen kommer inte fram till något. Men ingen är sugen på fiasko, så man upprätthåller gemensamt illusionen av att man åstadkommer något.

Mysfaktorn.Man vill inte förstöra den goda stämningen genom att vara annorlunda eller provocerande, det vore också att sätta sig själv på spel.

Skräck.Folk är rädda för att man ska skratta åt dem. Att det de säger är för banalt, eller att de har missat någon detalj och att det de säger därför låter dumt.

— Om man tar med alla fällorna i beräkningen, är det möjligt att uppnå synergieffekter, att två människor genererar fler idéer än var för sig. Tyvärr är det förhållandevis få företag som gör det, säger Brian Lystgaard Due.

7 tips för bättre teamwork

Brian Lystgaard Dues tipsar om hur man undviker fällorna i mötesdjungeln.

1. Utse en mötesledare.Alla ska höras och det ska mötesledaren se till, man ska inte behöva kämpa sig till ordet. De som pratar mycket har inte nödvändigtvis de bästa idéerna.

2. Använd humor. Bryt de anställdas skräck för att göra fel. Slå fast direkt från start att här kan allt sägas, inga idéer är för dumma.

3. Anteckna.Alla mötesdeltagare ska förses med papper och penna och anmodas att skriva ner sina flyktiga idéer medan andra talar.

4. Ta paus.Deltagarna behöver tid att reflektera över sina idéer och vad som sagts.

5. Var konstruktiv. Prata inte bara för att säga något. Alltför många pratar för att höra sin egen röst.

6. Definiera ett mål.Enas om avsikten med mötet och bestäm när det ska vara slut.

7. Ge motstånd. Idéer mår väl av att rådbråkas och studeras ur alla aspekter.