Nyheter

Se upp, här blir det ett högt hotell

Umeå kan snart få en utökning av antalet hotellrum. Ett höghushotell på 13 våningar närmar sig nu ett bygglov.

Totalt är det tänkt att 300-350 rum ska rymmas i det nya hotellet, som ska drivas av hotellkungen Hilding Holmquist.

Utseendet på det planerade hotellet har ändrats en del under planeringen.

Nyligen presenterade Arkitekthuset Monarken nya skisser i ett gestaltningsprogram.

– Vi gillar de senaste planerna. Bland annat har ingången flyttats och själva höghusdelen har förflyttats. Det är en lugnare lösning som harmonierar mer med omgivningen, säger Anders Sellström (KD), vice ordförande i Umeå kommuns byggnadsnämnd.

Andreas Hermansson, en av de ansvariga arkitekterna bakom förslaget, berättar att hotellet får glasfasader, som ger byggnaden ett lätt och eteriskt uttryck.

– Idén bakom gestaltningen har varit att dela upp byggnadsvolymen i flera mindre huskroppar, säger han.

Förslaget ska nu ut på samråd. Anders Sellström tror att ett beslut om eventuellt bygglov kan tas tidigast senhösten 2010.

– Om allt går på räls kan bygget starta under 2011. En plan är att denna byggnad, och flera andra, ska stå klara till 2014, då Umeå är kulturhuvudstad.